Piotr Sulewski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W badaniach statystycznych dużą popularność zyskują elastyczne rozkłady prawdopodobieństwa, których parametry są łatwe do oszacowania. W okresie poprzedzającym korzystanie z programów komputerowych zbudowanie siatek prawdopodobieństwa było możliwe tylko dla rozkładów o odwracalnej dystrybuancie, takich jak np. rozkład wykładniczy czy Weibulla. Dystrybuanta uogólnionego rozkładu gamma (URG) jest nie tylko nieodwracalna, lecz także nie ma formy analitycznej. Obecnie jednak, w dobie zaawansowanych możliwości informatycznych, dystrybuantę URG można odwrócić numerycznie przy pomocy różnych narzędzi, np. Microsoft Excel, Mathcad czy język R. Celem artykułu jest przedstawienie nowej metody tworzenia siatki prawdopodobieństwa URG wykorzystującej funkcję gęstości statystyki pozycyjnej oraz porównanie jej z metodami klasycznymi.

SŁOWA KLUCZOWE

siatka prawdopodobieństwa, uogólniony rozkład gamma, dystrybuanta empiryczna, metoda Monte Carlo

JEL

C13, C15

BIBLIOGRAFIA

Chambers, J. M. (1983). Graphical methods for data analysis. Belmont: Wadsworth International Group.

Cleveland, W. S. (1985). The elements of graphing data. Monterey: Wadsworth Advanced Books and Software.

David, H. A. (1970). Order statistics. New York: Wiley.

Drapella, A., Kosznik, S., Perzyńska, G. (1999). Nowy sposób określania położenia punktów doświadczalnych na siatce rozkładu Weibulla. Słupskie Prace Matematyczno-Fizyczne, (12a), 155—162.

Kosznik, S. (1999). The modified Makeham lifetime model an overview. Słupskie Prace Matematyczno-Fizyczne, (12a), 177—194.

Kroese, D. P., Taimre, T., dan Botev, Z. I. (2011). Handbook of Monte Carlo Methods. Hoboken: John Wiley & Sons.

Stacy, E. W. (1962). A generalization of the gamma distribution. The Annals of Mathematical Statistics, 33(3), 1187—1192.

Stacy, E. W., Mihram, G. A. (1965). Parameter estimation for a generalized gamma distribution. Technometrics, 7(3), 349—357.

Sulewski, P. (2003). Nowa metoda wyznaczania położenia punktów doświadczalnych na siatce rozkładu normalnego. Wiadomości Statystyczne, 11, 1—9.

Sulewski, P. (2008). Uogólniony rozkład gamma w praktyce statystyka. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.

Sulewski, P. (2014). Wykorzystanie uogólnionego rozkładu gamma do generowania tablicy dwudzielczej. Śląski Przegląd Statystyczny, 12(8), 339—347.

Thode, H. C. (2002). Testing for normality. New York: Marcel Dekker.

Wilk, M. B., Gnanadesikan, R. (1968). Probability Plotting Methods for the Analysis of Data. Biometrika, 55(1), 1—17.

Zieliński, R. (1979). Generatory liczb losowych. Warszawa: WN-T.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0