Małgorzata Jabłońska , Radosław Dziuba , Ihor Hurak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników wpływających na powstawanie przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem województw przygranicznych Polski Wschodniej, które zalicza się do najsłabiej rozwiniętych pod względem przedsiębiorczości. Analizę funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej w latach 2007—2017 przeprowadzono z wykorzystaniem log-liniowej (potęgowej) postaci modelu, oszacowanego na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych (BDL) GUS.
Wyniki przeprowadzonego badania pokazały, że rozwój przedsiębiorczości w województwach przygranicznych Polski Wschodniej jest uwarunkowany innymi czynnikami niż w województwach o wyższym poziomie przedsiębiorczości.

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorczość, Polska Wschodnia, modele log-liniowe, integracja europejska

JEL

L26

BIBLIOGRAFIA

Dańska-Borsiak, B. (2011). Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Carland, J. W., Carland, J. C. (1997). A model of potential entrepreneurship: profiles and educational implications. Journal of Small Business Strategy, 8(1), 1—14.

Dziuba, R. (2014). Rola innowacyjności i konkurencyjności w rozwoju regionu Bałkanów Zachodnich na przykładzie Czarnogóry. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 221—228.

Dziuba, R. (2016). Sustainable Development of Tourism — EU Ecolabel Standards Illustrated Using the Example of Poland. Comparative Economic Research, 19(2), 111—128.

Gąska, J., Kozłowski, W., Koloch, G., Lis, M., Regulski, A., Skrok, Ł. (2009). Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.

Huggins, R., Thompson, P. (2015). Entrepreneurship, innovation and regional growth: a network theory. Small Business Economics, 45(1), 103—128.

Jabłońska, A. (2008). Rola samorządu gminnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego. W: B. Plawgo (red.), Polska Wschodnia zarządzanie rozwojem. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica.

Kozak, M. W. (2014). Polska Wschodnia: dylematy stymulowania rozwoju, Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, (8), 29— 46.

Lewczuk, J. (2007). Problemy rozwoju obszarów położonych peryferyjnie. W: A. F. Bocian (red.), Rozwój regionalny: podstawowe cele i wyzwania. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Osborn, E., Słomczyński, K. M. (2005). Open for business. The persistent entrepreneurial class in Poland. Warszawa: IFIS Publishers.

Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Sahut, J. M., Peris-Ortiz, M. (2014). Small Business, Innovation, and Entrepreneurship. Small Business Economics, 42(4), 663—668.

Schumpeter, J. A. (1950). Capitalism, socialism and democracy (3rd ed.) New York: Herper and Row.

Skica, T., Bem, A. (2014). Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości. Studia Lokalne i Regionalne, (1), 79—92.

Świątkowski, Z. (2006). Rozwój przez interakcje — nowy paradygmat rozwoju regionalnego i lokalnego. W: A. Barcik, R. Barcik (red.), Rozwój regionalny i lokalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej, t. 1. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0