Lucyna Piskiewicz , Małgorzata Radziukiewicz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest omówienie stanu zasobów dóbr trwałego użytkowania w gospodarstwach domowych oraz zachowań konsumentów na rynku sprzętów AGD, RTV i teleinformatycznych. Przedmiot badania stanowiły: wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania z uwzględnieniem wieku i liczby posiadanych przedmiotów, zasoby dóbr nowoczesnych i skala niezaspokojonych potrzeb w tym zakresie, a także czynniki decydujące o ich wyborze, postawy konsumentów wobec nowości rynkowych w tej grupie produktów oraz opinie dotyczące wymiany posiadanych dóbr na nowe. W analizach wykorzystano dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS z 2015 r. oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktury w latach 2012—2015 w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce.
Wyniki tego studium wskazały na poprawę stanu wyposażenia gospodarstw domowych. W ich dyspozycji znajduje się coraz więcej nowoczesnych przedmiotów, co wpływa na wzrost standardu wyposażenia, a co za tym idzie — na wartość posiadanego majątku.

SŁOWA KLUCZOWE

gospodarstwa domowe, dobra trwałego użytkowania, zaspokojenie potrzeb, nowoczesne dobra trwałe

JEL

D1, D12, L68, M31

BIBLIOGRAFIA

CBOS. (2017). Materialne warunki życia. Komunikat z badań, (39). Pobrano z: https://www.cbos.pl//SPISKOM.POL/2017/K_039_17.PDF.

Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (raport). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. Pobrano z: http://www.diagnoza.com.

GUS. (2016a). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016. Warszawa: GUS.

GUS. (2016b). Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r. Warszawa: GUS.

GUS. (2017a). Sytuacja gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2016-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,16.html.

GUS. (2017b). Ceny w gospodarce narodowej w 2016 r. Warszawa: GUS.

GUS. (2017c). Biuletyn Statystyczny nr 3. Warszawa: GUS.

Kotler, P., Keller, K. L. (2017). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Kramer, J. (1997). Konsumpcja w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE.

Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.

NBP. (2017). Raport o inflacji. Warszawa: NBP.

Ryś, A. (2015). Planowane postarzanie produktów — analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiego. Handel Wewnętrzny, (6), 142—151.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0