Tomasz Klimanek , Marcin Szymkowiak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem pracy jest przedstawienie zastosowania podejścia kalibracyjnego w badaniu losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, realizowanego w ramach projektu „Kadry dla gospodarki”, w którym partnerem uczelni był Urząd Statystyczny w Poznaniu. Obowiązek przeprowadzenia badania nakładały na szkoły wyższe akty prawne dotyczące monitorowania przebiegu karier zawodowych absolwentów. Kluczowym problemem badania były przypadki niewzięcia w nim udziału absolwentów objętych monitorowaniem, co powodowało obciążenie uzyskanych wyników na skutek występowania błędu nielosowego.
Wykorzystując kalibrację, stosowaną w badaniach reprezentacyjnych do korygowania wag wynikających ze schematu losowania próby, zaprezentowano, jak poprzez dobór odpowiednich zmiennych pomocniczych można zredukować ujemny wpływ braków odpowiedzi w pełnym badaniu losów absolwentów. W artykule szczegółowo przedstawiono zakres badania, teoretyczne podstawy kalibracji oraz opisano wykorzystanie zmiennych pomocniczych do budowy wag kalibracyjnych, które następnie mogły zostać uwzględnione w procesie tabulacji i graficznej prezentacji wyników. W artykule zaprezentowano również zagadnienia dotyczące oceny jakości precyzji uzyskanych wyników estymacji.

SŁOWA KLUCZOWE

,,Kadry dla gospodarki”, badanie losów absolwentów, kalibracja, braki odpowiedzi

JEL

C13

BIBLIOGRAFIA

Białowąs, S., Buttler, D., Klimanek, T., Szwarc, K. (2012). Monitorowanie losów absolwentów. Zarys metodologii i metodyki badania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 25(3), 115—130.

Chang, T., Kott, P. S. (2008). Using Calibration Weighting to Adjust for Nonresponse under a Plausible Model. Biometrika, 95(3), 555—571.

Chang, T., Kott, P. S. (2010). Using Calibration Weighting to Adjust for Nonignorable Unit Nonresponse. Journal of the American Statistical Association, 105(491), 1265—1275.

Deville, J.-C., Särndal, C.-E. (1992). Calibration Estimators in Survey Sampling. Journal of the American Statistical Association, 87, 376—382.

GUS (2013). Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa.

Józefowski, T., Szymkowiak, M. (2012). Estymatory kalibracyjne w badaniach statystycznych. Wiadomości Statystyczne, nr (1), 31—43.

Kott, P. S. (2016). Calibration weighting in survey sampling. Computational Statistics, 8(1), 39—53.

Piasecki, T. (2014). Metody imputacji w badaniach gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne, nr (9), 1—20.

Särndal, C.-E. (2007). The Calibration Approach in Survey Theory and Practice. Survey Methodology, 33(2), 99—119.

Särndal, C.-E., Lundström, S. (2005). Estimation in Surveys with Nonresponse. John Wiley & Sons.

Särndal, C.-E., Lundström, S. (2008). Assessing Auxiliary Vectors for Control of Nonresponse Bias in the Calibration Estimator. Journal of Official Statistics, 167—191.

Särndal, C.-E., Swensson, B., Wretman, J. (1992). Model Assisted Survey Sampling. New York: Springer-Verlag.

Szymkowiak, M. (2007). Przyczynek do kalibracji w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi. W: E. Panek (red.), Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce. Wyzwania XXI wieku, (194—204). Poznań: Akademia Ekonomiczna.

Szymkowiak, M. (2014). Estymatory kalibracyjne stosowane w Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. Wiadomości Statystyczne, nr (11), 1—16.

Wallgren, A., Wallgren, B. (2007). Register-based Statistics. Administrative Data for Statistical Purposes. John Wiley & Sons.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0