Agnieszka Matulska-Bachura
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest opis metod opracowywania wskaźnika wolumenu usług, zwanego także wskaźnikiem produkcji usług (Index of Services Production — ISP), oraz ich zastosowania w praktyce polskiej. Przedstawiono wpływ, jaki na szeregi czasowe wskaźników produkcji usług administracyjnej obsługi biura ma sposób pomiaru wartości obrotów (według produktu i według działalności, zależnie od wielkości przedsiębiorstw). W opracowaniu wykorzystano cztery metody obliczeń ISP, a następnie porównano szeregi czasowe wskaźnika uzyskane dla okresu badawczego 2010—2014 przy uwzględnieniu zastosowanych podejść. Na podstawie wyników przeprowadzonych prac ustalono, że każda z metod obliczania wskaźnika wolumenu usług odpowiada na inne potrzeby informacyjne, dlatego też przy wyborze metody liczenia wskaźnika powinno się uwzględniać cel podejmowanych analiz.

SŁOWA KLUCZOWE

metody statystyczne, usługi

JEL

C180, O140

BIBLIOGRAFIA

Baer, A. (2015). Cross-Cutting Topics: Industry vs. Product. Pobrano z: www.voorburggroup.org/Documents/2015%20Sydney/1010.pdf (dostęp 30.06.2017).

Eurostat, OECD. (2014). Eurostat-OECD Methodological Guide for Developing Producer Price Indices for Services, Second Edition. Pobrano z: http://www.oecd.org/std/prices-ppp/eurostat-oecd-methodological-guide-for-developing-producer-price-indices-for-services-9789264220676-en.htm (dostęp 30.06.2017).

Maddala, G.S. (2008). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Matulska-Bachura, A. (2015). Mini-presentation on Turnover/Output for Office Administrative and Support Activities (ISIC 8210) in Poland. Pobrano z: www.voorburggroup.org/Documents/2015%20Sydney/4016.pdf (dostęp 30.06.2017).

OECD. (2007). Compilation manual for an index of service production. Pobrano z: www.oecd.org/std/business-stats/37799074.pdf (dostęp 30.06.2017).

Pegler, K., Taylor, C. (2014). Cross Cutting Topics: CPI use in PPI context. Pobrano z: http://www4.statcan.ca/english/voorburg/Documents/2014%20Dublin/Papers/014.pdf (dostęp 30.06.2017).

Timofiejuk, I., Lasek, M., Pęczkowski, M. (1997). Miary statystyczne. Warszawa: GUS.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0