Józef Hozer , Szymon Machała
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Pomiędzy liczbą gospodarstw domowych (G) i liczbą podmiotów gospodarczych (X) zachodzi proporcja G=αX, gdzie α kształtuje się na poziomie 5,00 w przypadku krajów dobrze rozwiniętych. Celem badania jest weryfikacja powyższej proporcji (zwanej „quantum satis”) w krajach o dużej liczbie ludności w latach 2010—2016. Badaniem objęto: Brazylię, Chiny, Indie, Kanadę, Polskę, Rosję i Stany Zjednoczone; dane uzyskano ze stron internetowych urzędów statystycznych oraz OECD. W badaniu wykorzystano formuły funkcji regresji. W 2016 r. taką proporcję osiągnęły gospodarki Rosji i Chin. W gospodarce krajów wysoko rozwiniętych α może być mniejsze niż 5,00, na co wpływają outsourcing, przedsiębiorczość czy liberalizm gospodarczy (do takich państw należą m.in. Stany Zjednoczone i Kanada).

SŁOWA KLUCZOWE

podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe, właściwa proporcja

JEL

C1, C20, R2

BIBLIOGRAFIA

Dhar, V. (2012). PDGg Agriculture Census Commissioner. Agricultural Census in India.

Helfand, S., Moreira, A., Bresnyan, Jr, E. (2015). Agricultural Productivity and Family Farms in Brazil: Creating Opportunities and Closing Gaps. Paper prepared for the World Bank.

Hozer, J. (2004). Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki, s. 234. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Hozer, J. (1996). Celowość działań jako ważny element zakłócający w badaniu ekonometrycznym

dla danych w postaci szeregów czasowych. Przegląd Statystyczny, R. XLIII (Zeszyt 1—2), s. 77. rolnych i gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne, nr 11, s. 13—21.

Hozer, E., Hozer, J. (1989). Przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego w Polsce. Wektory Gospodarki, nr 5, s. 11—16.

Lowder, S.K., Skoet, J., Singh, S. (2014). What do we really know about the numer and distribution of farms and family farms in the world? ESA Working Paper No. 14—02, Background paper for the State of Food and Agriculture.

Zorde, K. (2013). Metafizyczne wątki w ekonomii, s. 118. Warszawa: PWN.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0