Alicja Jajko-Siwek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem przedstawionego w artykule badania jest scharakteryzowanie osób, które będąc na emeryturze uzyskują świadczenia zapewniające utrzymanie dotychczasowych warunków bytowych. W pracy wykorzystano wybrane metody data mining: drzewo klasyfikacyjne, analizę korespondencji oraz analizę skupień. W opracowaniu uwzględniono czynniki demograficzne, społeczne i ekonomiczne powiązane z poziomem emerytur, tj.: płeć, rodzaj gospodarstwa domowego, fazę wieku, stan zdrowia oraz rodzaj reżimu emerytalnego, w jakim funkcjonuje dana osoba. Badanie wykonano przy użyciu danych projektu Share 50+ in Europe (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).
Wyniki pozwalają na scharakteryzowanie świadczeniobiorcy, któremu nie zagraża tzw. luka emerytalna, czyli niemożność zachowania wcześniejszego standardu życia z powodu niewystarczających świadczeń emerytalnych.

SŁOWA KLUCZOWE

luka emerytalna, adekwatność emerytur, data mining, drzewa klasyfikacyjne, wielowymiarowa analiza korespondencji, analiza skupień

JEL

C14, C15, H55, J26

BIBLIOGRAFIA

Barr, N. (1987). The Economics of The Welfare State. London: Weidenfeld & Nicolson.

Barr, N., Diamond, P. (2006). The Economic of Pensions. Oxford Review of Economic Policy, vol. 22, no. 1, s. 15—39.

Blake, D. (2006). Pension Economics. West Sussex: John Wiley & Sons.

Błędowski, P. (2012). Potrzeby opiekuńcze osób starszych. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, s. 449—466. Poznań: Termedia Sp. z o.o.

Borella, M., Fornero, E. (2009). Adequacy of Pension Systems in Europe: An analysis based on comprehensive replacement rates. Social welfare policies, ENEPRI Research Reports.

Breiman, L. (1984). Classification and regression trees. Washington: Chapman & Hall.

Camdeviren, H., Yazici, A., Akkus, Z., Bugdayci, R., Sungur, M. (2011). Comparison of logistic regression model and classification tree: An application to postpartum depression data. Expert Systems With Applications, vol. 32(4), s. 987—994.

Chybalski, F. (2011). Adekwatność systemów emerytalnych wg celów OMC a reżimy emerytalne w Europie. Polityka Społeczna, nr monotematyczny pt. Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie, s. 2—7.

European Commission (2003). Adequate and sustainable pensions. Luxembourg.

Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gatnar, E., Walesiak, M. (red.). (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

Grech, A. (2013). How best to measure pension adequacy. London: Centre for analysis of social exclusion, London School of Economics.

Greenacre, M. (1992). Correspondence analysis in medical research. Statistical Methods in Medical Research, (1), s. 97—117.

Holden, J., Finch, W., Kelley, K. (2011). A Comparison of Two-Group Classification Methods. Educational and Psychological Measurement, vol. 71, no. 5, s. 870—901.

Holzmann, R., Hinz, R. (2005). Old-Age Income Support in the Twenty-first Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform. Washington: The World Bank.

Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Loh, W.-Y. (2011). Classification and regression trees. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, vol. 1(1), s. 14—23.

Mercer (2015). 2015 Melbourne Mercer Global Pension Index Report. Melbourne.

Migut, G. (2009). Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku. Kraków: StatSoft.

Mintz, J.M. (2009). Summary Report on Retirement Income Adequacy Research. Research Working Group on Retirement Income Adequacy of Federal-Provincial-Territorial Ministers of Finance.

Moczko, J.A. (2008). Wybrane metody analizy danych jakościowych na przykładzie wyników badań kardiologicznych. Kraków: StatSoft.

OECD (2012). OECD Pensions Outlook 2012. OECD Publishing.

OECD (2013). Pension at a glance: OECD and G20 indicators. OECD Publishing.

Rutecka, J. (2015). Świadczenia emerytalne a zaspokojenie zmieniających się potrzeb w okresie dezaktywizacji zawodowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 8/2015, s. 181—199.

Stanimir, A. (2005). Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Analizy wielowymiarowe, t. 3, Kraków: StatSoft.

Walesiak, M. (1996). Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Walesiak, M. (2000). Segmentacja rynku. Kryteria i metody. W: A. Zeliaś (red.), Przestrzenno- czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 191—201. Kraków: Akademia Ekonomiczna.

Walesiak, M. (2006). Przegląd podstawowych zastosowań metod statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Ekonometria 16. Prace Naukowe nr 1100 AE we Wrocławiu, s. 21—30.

Zaidi, A. (2010). Sustainability and adequacy of pensions in EU countries. A cross-national perspective. Vienna: European Centre for Social Welfare Policy and Research.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0