Elżbieta Gołata
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono syntetyczną ocenę „Wiadomości Statystycznych” („WS”), czasopisma naukowego GUS i PTS. Rozważania stanowią swoistą analizę SWOT — mocnych i słabych stron „WS” oraz potencjalnych szans i zagrożeń. Podjęto także próbę określenia znaczenia „WS” dla polskich statystyków. Sformułowano ponadto pytanie o perspektywy miesięcznika i oczekiwania środowiska wobec „WS”. Uwzględniono zarówno rolę miesięcznika jako forum wymiany informacji, jak i możliwość jego indeksacji z uwagi na spełnianie standardów dotyczących liczby cytowań (Impact Factor — IF), np. listy filadelfijskiej (Journal Citation Reports — JCR) czy Scopus.

SŁOWA KLUCZOWE

czasopismo statystyczne, rola w środowisku naukowym, informacja

JEL

D83, D84

BIBLIOGRAFIA

Berger, J. (2013). Podwaliny polskiej statystyki w perspektywie historycznej. W: Główny Urząd Statystyczny. Historia, stan obecny i aktualne wyzwania wobec statystyki publicznej, s. 9—24. Warszawa: GUS.

Domański, C. (2011). Setna rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, nr 9, s. 1—10.

Drabek, A., Rozkosz, E.A., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2, s. 121—138.

Florczak, W. (2017). Szacunki kosztów systemu pomocy prawno-obywatelskiej w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 1, s. 7—25.

Hames, I. (2014). Peer review in a rapidly evolving publishing landscape. Academic and Professional Publishing, s. 15—52.

Kordos, J. (2012a). Działalność naukowa Polskiego Towarzystwa Statystycznego w latach 1912— 1939. Wiadomości Statystyczne, nr 1, s. 21—31.

Kordos, J. (2012b). Działalność naukowa Polskiego Towarzystwa Statystycznego po 1945 r. Wiadomości Statystyczne, nr 2, s. 1—14.

Koziar, M. (2016). Analiza strategiczna SWOT.TOWS krok po kroku. Pobrane z: http://www.mojasocjologia.pl .

Kruszka, K. (2011). Polskie Towarzystwo Statystyczne w Wielkopolsce. Wiadomości Statystyczne, nr 12, s. 1—13.

Kruszka, K. (2012). Nadobnik Marcin (1883—1953). W: W. Adamczewski, J. Berger, K. Kruszka,

M. Krzyśko (przewodniczący), B. Łazowska (red.), Statystycy polscy, s. 235—240. Warszawa: GUS.

Kulczycki, E. (2011). Ślepy recenzent lepszy dla kobiet? Czyli rzecz o kryzysie dotychczasowego sposobu recenzowania publikacji naukowych. Warsztat Badacza, 14 września 2011 r. Pobrane z: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/slepy-recen%C2%ADzent-lep%C2%ADszy-dla-kobiet-czyli-rzecz-o-kryzysie-dotychczasowego-sposobu-recenzowania-publikacji-naukowych .

Kulczycki, E. (2014). Klepanie po pleckach, czyli recenzowanie po polsku. Warsztat Badacza, 18 sierpnia 2014 r. Pobrane z: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/klepanie-po-pleckach-czyli-recenzowanie-po-polsku/ .

Kulczycki, E., Rozkosz, E.A., Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, nr 1, s. 107—142.

Kulczycki, E., Rozkosz, E.A. (2017). Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. Scientometrics, nr 111, s. 417—442. DOI 10.1007/s11192-017-2261-x.

Lańduch, P. (2017). Pomiar statusu osób na rynku pracy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011. Wiadomości Statystyczne, nr 2, s. 98—111.

Łazowska, B. (2012). Buzek Józef (1873—1936). W: W. Adamczewski, J. Berger, K. Kruszka,

M. Krzyśko (przewodniczący), B. Łazowska (red.), Statystycy polscy, s. 57—61. Warszawa: GUS.

Mulligan, A. (2009). Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej. Biblioteka, nr 13, s. 215—228, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Palus, S. (2015). Is Double-Blind Review Better? APS News. A Publication of the American Physical Society. Series II, vol. 24, nr 7. Pobrane z: https://www.aps.org/publications/apsnews/201507 .

Panek, T. (2017). Polaryzacja ekonomiczna w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 1, s. 41—61.

Pociecha, J. (2011). Powstanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Krakowie. Juliusz Leo — pierwszy prezes Towarzystwa. Wiadomości Statystyczne, nr 10, s. 1—10.

Walczak, T. (2013). Powołanie i funkcjonowanie Głównego Urzędu Statystycznego w okresie międzywojennym. W: Główny Urząd Statystyczny. Historia, stan obecny i aktualne wyzwania wobec statystyki publicznej, s. 25—44. Warszawa: GUS.

Wyżnikiewicz, B. (2017). Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 5—15.

Żabiński, L. (red.). (2000). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT). Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0