Agata Szymańska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest zanalizowanie dochodów podatkowych oraz zbadanie podobieństwa krajów Unii Europejskiej (UE) pod względem wpływów z tytułu wybranych podatków — głównie VAT, CIT, PIT oraz podatku akcyzowego. Ocenie poddano kraje UE w okresie między 2003 r. (tj. rokiem poprzedzającym największe rozszerzenie UE) a 2012 r. (z uwagi na kompletność danych). Porównano stawki podatków i strukturę dochodów podatkowych w krajach UE, a następnie dokonano oceny ich podobieństwa przy wykorzystaniu narzędzi analizy skupień. Z przeprowadzonej analizy wynika, że proces harmonizacji, który następował w badanym okresie, nie wywarł znaczącego wpływu na upodobnienie się struktury dochodów podatkowych krajów UE. O strukturze tej wydają się nadal decydować np. względy społeczne, ekonomiczne czy historyczne mające wpływ na tworzenie systemów podatkowych w poszczególnych krajach UE.

SŁOWA KLUCZOWE

analiza skupień, dochody podatkowe, harmonizacja podatków, metoda hierarchiczna

JEL

C10, H20, H24, H25

BIBLIOGRAFIA

Bénassy-Quéré, A., Trannoy, A., Wolff, G. (2014). Tax Harmonization in Europe: Moving Forward. Les notes du conseil d’analyse économique, no. 14.

European Commission (2015). VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. Pobrano z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf (dostęp 20.05.2016 r.).

Eurostat (2014). Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. Eurostat Statistical Books.

Eurostat (2015). Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. Eurostat Statistical Books.

Faria, A.G.A. (1995). Tax Coordination and Harmonization. W: P. Shome (red.), Tax Policy Handbook. Washington: IMF.

Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Gravelle, J.G. (2015). Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. CSR Report no. R40623.

Hitiris, T. (2003). European Union Economics. London: Pearson Education.

Kopits, G. (1992). Tax Harmonization in the European Community: Policy Issues and Analysis. Washington: International Monetary Fund.

Koske, I. (2013). Fiscal Devaluation — Can it Help to Boost Competitiveness? OECD Economics Department Working Papers, no. 1089. Paris: OECD Publishing.

Krajewska, A. (2012). Podatki w Unii Europejskiej. Warszawa: PWE.

Mojena, R. (1977). Hierarchical Grouping Methods and Stopping Rules: an Evaluation. The Computer Journal, vol. 20, no. 4.

OECD (2015). The State of Public Finances 2015. Strategies for Budgetary Consolidation and Reform in OECD Countries. Paris: OECD Publishing.

Oręziak, L. (2007). Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

Oręziak, L. (2009). Finanse Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Owsiak, S. (1999). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Owsiak, S. (2008). Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej. W: U. Płowieć (red.), Polityka gospodarcza a rozwój kraju. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Panek, T., Zwierzchowski, J. (2013). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Teoria i zastosowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.

Pirvu, D. (2012). Corporate Income Tax Harmonization in the European Union. Palgrave Macmillan.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Analizy wielowymiarowe, t. 3. Kraków: StatSoft®.

Ward, J.H. (1963). Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. Journal of the American Statistical Association, vol. 58, no. 301.

ZEW (2014). Effective Tax Levels Using the Devereux/Griffith Methodology. Final Report, Mannheim.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0