Czesław Domański
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Rola statystyki w państwie i społeczeństwie, zarówno w szkolnictwie, jak i biznesie oraz administracji publicznej, wymaga dogłębnego przemyślenia. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie naukowym poświęconym statystyce — a przynajmniej część z nich — powinny mieć także charakter popularyzacyjny i dydaktyczny, a zatem przystępny dla większego grona czytelników niestatystyków mających dostęp do Internetu.
Z okazji jubileuszu 60-lecia Redakcja „Wiadomości Statystycznych” wprowadziła dział „Edukacja statystyczna”, służący upowszechnianiu wiedzy statystycznej w społeczeństwie, co może się przyczynić do poprawy efektów nauczania statystyki w szkołach oraz popularyzacji myślenia statystycznego w społeczeństwie.

SŁOWA KLUCZOWE

edukacja statystyczna, informatyka statystyczna, myślenie statystyczne

JEL

A20, Y10

BIBLIOGRAFIA

Deming, W.E. (1982). Quality Productivity & Competitive Position. Massachusetts Inst. of Technology, Cambridge.

Glossary of Statistical Terms (1996). American Society for Quality, Milwaukee, Wisconsin: CQA-HACCP.

Holmes, P. (2003). 50 years of statistics teaching in English schools: some milestones. Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician), vol. 52, s. 439—463.

Iszkowski, J. (1986). Wybrane problemy badań statystycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 7, s. 32—35. Warszawa: GUS i PTS.

Karwacka, I. (1968). Badania statystyczne w Krakowie i we Lwowie. Wiadomości Statystyczne, nr 1, s. 20—22. Warszawa: GUS i PTS.

Konferowicz, S. (1966). Początki myśli statystycznej w Polsce (II). Wiadomości Statystyczne, nr 12, s. 7—13. Warszawa: GUS i PTS.

Kończak, G. (2016). Skuteczny przekaz informacji. Współczesne zagrożenia i wyzwania. Wiadomości Statystyczne, nr 8, s. 79—89. Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (1986a). Aktualne trendy w zakresie badania jakości danych statystycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 41—44. Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (1986b). Organizacyjne aspekty zintegrowanego systemu badań gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne, nr 7, s. 35—37. Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (1999). Prace badawcze w zakresie edukacji statystycznej. Kwartalnik Statystyczny, nr 4, s. 45—47. Warszawa: PTS.

Kordos, J. (2001). Czterowymiarowa struktura myślenia statystycznego w badaniu empirycznym. Kwartalnik Statystyczny, nr 1, s. 55—57. Warszawa: PTS.

Kula, W. (1968). Potrzeby i możliwości badań historyczno-statystycznych w nauce polskiej. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 5—11. Warszawa: GUS i PTS.

Ograjenšek, I., Gal, I. (2016). Enhancing Statistics Education by Including Qualitative Research. International Statistical Review, vol. 84, no. 2, International Statistical Institute.

Ostasiewicz, W. (2012). Myślenie statystyczne. Warszawa: Wolters Kluwer SA.

Pearson, E., Kendall, M.G. (1969). Studies in the history of statistics and probability. Oxford University Press.

Rosset, E. (1968). Rodowód statystyki i demografii. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 1—5.

Sadowski, W. (1968). Polska statystyka matematyczna — retrospekcje i perspektywy. WiadomościStatystyczne, nr 3, s. 11—14. Warszawa: GUS i PTS.

Stefanowicz, B. (1999). Funkcja informacji statystycznej. Kwartalnik Statystyczny, nr 1, s. 25 i 26. Warszawa: PTS.

Stefanowicz, B. (2001). Edukacja statystyczna. Kwartalnik Statystyczny, nr 1, s. 57 i 58. Warszawa: PTS.

Stefanowicz, B., Cierpiał-Wolan, M. (2015). Błędy przetwarzania danych. Wiadomości Statystyczne, nr 9, s. 23—29.

Szreder, M. (2016). O niektórych nowych wyzwaniach i oczekiwaniach wobec statystyki. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 1—9. Warszawa: GUS i PTS.

Warzecha, B. (1984). Badanie obiektów wirtualnych (możliwych, teoretycznie) w regionalnej informatyce statystycznej. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 37—40. Warszawa: GUS i PTS.

Żeglicki, J. (1966). Józef Buzek — pierwszy dyrektor GUS. Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 35—41. Warszawa: GUS i PTS.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0