Bożena Łazowska , Władysław Wiesław Łagodziński
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Przedmiotem artykułu jest syntetyczne omówienie genezy „Wiadomości Statystycznych”, przedstawienie redakcji naukowej czasopisma, scharakteryzowanie wiodącej tematyki poruszanej na jego łamach w ciągu 60 lat istnienia oraz zobrazowanie przyszłości tego periodyku i przybliżenie zagadnienia jego udostępniania. W analizie merytorycznej czasopisma wykorzystano — oprócz jego zawartości — adnotowane rekordy bibliograficzne publikowane w wielotomowej serii Bibliografia wydawnictw GUS w latach 1968—2016, zasoby katalogowe Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca i opracowania biograficzne statystyków polskich.

SŁOWA KLUCZOWE

czasopismo naukowe, publikacja statystyczna, seminarium naukowe, historia statystyki

JEL

B29, C19, N01, Y3

BIBLIOGRAFIA

Berger, J. (1968). Materiały archiwalne Wydziału II Statystyki Ludności z lat 1918—1939. Wiadomości Statystyczne, nr 11, Warszawa: GUS.

Berger, J. (2002). Spisy ludności na ziemiach polskich do 1918 r. Wiadomości Statystyczne, nr 1, Warszawa: GUS i PTS.

Berger, J. (2008). Rys historyczny powstania GUS. Wiadomości Statystyczne, nr 1, Warszawa: GUS i PTS.

Bielecki, J., Kubiczek, A. (1991). Badanie budżetów gospodarstw domowych w krajach EWG i w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 10, Warszawa: GUS i PTS.

Cierpiał-Wolan, M. (2013). Metody wyrównań sezonowych. Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, Warszawa: GUS i PTS.

Cwil, E. (1956). Majątek trwały — dochód narodowy (niektóre problemy wzajemnych relacji). Wiadomości Statystyczne, nr 6, Warszawa: GUS.

Dmochowska, H. (2003). Kierunki rozwoju statystyki gospodarczej. Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, Warszawa: GUS i PTS.

Dmochowska, H. (2013). Jakość w statystyce. Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, Warszawa: GUS i PTS.

Domańska, W. (2011). Wdrażanie strategii Europa 2020. Wiadomości Statystyczne, nr 9, Warszawa: GUS i PTS.

Domaszewicz, B., Łączyński, A. (2011). Powszechny Spis Rolny 2010. Wiadomości Statystyczne, nr 10, Warszawa: GUS i PTS.

Górska, J. (1976). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1968—1973. Warszawa: GUS.

Górska, J. (1988). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1974—1980. Warszawa: GUS.

Górska, J. (1992). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1980—1989. Warszawa: GUS.

Grzesiak, M. (1998). Statystyka ochrony środowiska. Wiadomości Statystyczne, nr 6, Warszawa: GUS i PTS.

Gust, H. (1965). Uwagi w sprawie metody określenia zdolności produkcyjnych oraz stopnia ich wykorzystania. Wiadomości Statystyczne, nr 1, Warszawa: GUS.

Jeznach, M., Leszczyńska-Luberek, O. (2013). Rachunki narodowe — kierunki rozwoju w świetle rewizji standardów międzynarodowych (ESA 2010). Wiadomości Statystyczne, nr 5, Warszawa: GUS i PTS.

Jońca, S. (1973). Założenia metodyczne kompleksowej oceny postępu technicznego w przemyśle. Wiadomości Statystyczne, nr 12, Warszawa: GUS.

Kordos, J. (1965). Nowy schemat losowania w badaniach budżetów rodzinnych. Wiadomości Statystyczne, nr 6, Warszawa: GUS.

Kordos, J. (2001a). Jakość danych w badaniach społecznych. Wiadomości Statystyczne, nr 12, Warszawa: GUS i PTS.

Kordos, J. (2001b). W jakim stopniu statystyk jest odpowiedzialny za jakość danych. Wiadomości Statystyczne, nr 5, Warszawa: GUS i PTS.

Łagodziński, W. (1993). Zintegrowany System Badań Warunków Życia Ludności w latach 1993—1995. Wiadomości Statystyczne, nr 6, Warszawa: GUS i PTS.

Łagodziński, W. (1995). Aktywna polityka informacyjna. Wiadomości Statystyczne, nr 12, Warszawa: GUS i PTS.

Łagodziński, W. (2012). Róg Stanisław (1908—2000). W: M. Krzyśko (red.), Statystycy polscy, Warszawa: GUS i PTS.

Łazowska, B. (1993). Instytut Badania Koniunktur i Cen w świetle akt Archiwum GUS. Wiadomości Statystyczne, nr 2, Warszawa: GUS i PTS.

Łazowska, B. (1996). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1990—1995. Warszawa: GUS.

Łazowska, B. (2005). Historia roczników statystycznych Polski. Wiadomości Statystyczne, nr 2, Warszawa: GUS i PTS.

Łazowska, B. (2006). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1996—2006. Warszawa: GUS.

Łazowska, B. (2008a). Działalność Biblioteki Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1918— 2007. Wiadomości Statystyczne, nr 1, Warszawa: GUS i PTS.

Łazowska, B. (2008b). Wkład galicyjskiej myśli statystycznej w powstanie GUS. Wiadomości Statystyczne, nr 4, Warszawa: GUS i PTS.

Łazowska, B. (2011). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 2006—2011. Warszawa: GUS.

Łazowska, B. (2013a). Główny Urząd Statystyczny w latach 1918—1939. Wiadomości Statystyczne, nr 7, Warszawa: GUS i PTS.

Łazowska, B. (2013b). Zmiany technologiczne w pracy Głównego Urzędu Statystycznego w latach 1918—2013. Wiadomości Statystyczne, nr 8, Warszawa: GUS i PTS.

Łazowska, B. (2015). Bibliografia prac prof. dra hab. Tadeusza Walczaka. Wiadomości Statystyczne, nr 5, Warszawa: GUS i PTS.

Łazowska, B. (2016). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 2011—2015. Warszawa: Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca.

Marciniak, G. (2013). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 — podstawowe wyniki. Wiadomości Statystyczne, nr 3, Warszawa: GUS i PTS.

Michnowska, K. (1970). System rachunków narodowych (SNA) a system MPS (Material Product System). Wiadomości Statystyczne, nr 2, Warszawa: GUS.

Młodak, A. (2012). Modernizacja statystyki działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, nr 8, Warszawa: GUS i PTS.

Mroczek-Kwasiżur, M., Pudłowski, T., Szymanek, V., Turek, D. (2005). Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i w Europie. Wiadomości Statystyczne, nr 8, Warszawa: GUS i PTS.

Oleński, J. (1977). Koncepcja Systemu Państwowej Informacji Statystycznej. Wiadomości Statystyczne, nr 2, Warszawa: GUS.

Panek, T. (2012). Zagrożenie ubóstwem gospodarstw domowych osób starszych. Wiadomości Statystyczne, nr 3, Warszawa: GUS i PTS.

Paradysz, S. (1977). Doskonalenie programu badań i informacji statystycznej w przemyśle. Wiadomości Statystyczne, nr 1, Warszawa: GUS.

Piekut, M. (2013). Wydatki na działalność badawczo-rozwojową i aktywność patentowa w krajach europejskich. Wiadomości Statystyczne, nr 8, Warszawa: GUS i PTS.

Płatek, A., Szefler, E., Walkowska, K., Zagoździńska, I. (2014). Działalność polskich przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wiadomości Statystyczne, nr 7, Warszawa: GUS i PTS.

Radkowski, S. (1993). Statystyka kultury w okresie przejścia do gospodarki rynkowej. Wiadomości Statystyczne, nr 5, Warszawa: GUS i PTS.

Rozkrut, M. (2013). Zasoby ludzkie w sferze badań i rozwoju w krajach europejskich. Wiadomości Statystyczne, nr 2, Warszawa: GUS i PTS.

Szałtys, D., Stępień, R. (2011). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. Wiadomości Statystyczne, nr 11, Warszawa: GUS i PTS.

Szymanek, V., Pudłowski, T. (2004). Badania statystyczne społeczeństwa informacyjnego. Wiadomości Statystyczne, nr 7, Warszawa: GUS i PTS.

Toczyński, T. (1987). Centralne banki danych statystycznych w Polsce. Marzenia czy rzeczywistość? Wiadomości Statystyczne, nr 4, Warszawa: GUS.

Walczak, T. (1998). Przebudowa polskiej statystyki w latach dziewięćdziesiątych i jej dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, nr 7, Warszawa: GUS i PTS.

Walczak, T. (2001). Społeczeństwo informacyjne a zadania statystyki. Wiadomości Statystyczne, nr 6, Warszawa: GUS i PTS.

Witkowski, J. (2003). Rozwój statystyki społecznej w Polsce — ważne wyzwanie. Wiadomości Statystyczne, nr 7/8, Warszawa: GUS i PTS.

Wojciechowska, R. (1968a). Źródła archiwalne do badań historyczno-statystycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 6 (część pierwsza artykułu), Warszawa: GUS.

Wojciechowska, R. (1968b). Źródła archiwalne do badań historyczno-statystycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 8 (część druga artykułu), Warszawa: GUS.

Wułach, B. (red.) (1968). Bibliografia wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego 1918—1968. Warszawa: GUS.

Zagoździńska, I. (1996). Transformacja statystyki przedsiębiorstw. Wiadomości Statystyczne, nr 11, Warszawa: GUS i PTS.

Zienkowski, L. (1964). Bilans gospodarki narodowej. Wiadomości Statystyczne, nr 3, Warszawa: GUS.

Zienkowski, L. (1973). Czy potrafimy „zmierzyć” poziom życia. Wiadomości Statystyczne, nr 11, Warszawa: GUS.

Zienkowski, L. (1992). Kłopoty z metodą SNA. Wiadomości Statystyczne, nr 9, Warszawa: GUS i PTS.

Żeglicki, J. (1968a). Działalność Edwarda Szturm de Sztrema — drugiego dyrektora GUS. Wiadomości Statystyczne, nr 5, Warszawa: GUS.

Żeglicki, J. (1968b). Józef Buzek — pierwszy dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego (1918— 1928). Wiadomości Statystyczne, nr 3, Warszawa: GUS.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0