Bolesław Szafrański
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących metod ochrony statystycznych baz danych w sytuacji, gdy uniwersalne systemy zarządzania bazami danych nie mają mechanizmów wspierających w wymaganym stopniu bezpieczeństwa baz statystycznych. W pracy przedstawiono podstawowe modele sterowania dostępem i przepływem danych oraz wykazano ich ograniczoną przydatność dla statystycznych baz danych. Omówiono też specyfikę problemu bezpieczeństwa tego typu baz danych oraz metod ataku na nie i ich ochrony.
W konkluzji stwierdzono, że w Polsce nie obowiązują powszechnie uznane, teoretyczne podstawy budowy bezpiecznych mechanizmów ochrony statystycznych baz danych. Prace dotyczące ochrony danych mają charakter przyczynkarski, odległy od możliwości komercyjnego wdrożenia uzyskanych wyników. Istnieje zatem potrzeba prowadzenia prac interdyscyplinarnych GUS i uczelnianych zespołów badawczych.

SŁOWA KLUCZOWE

baza danych, ochrona danych, sterowanie: dostępem, przepływem i wnioskowaniem, statystyczna baza danych

JEL

C80, C81

BIBLIOGRAFIA

Bell, D., LaPadula, L. (1974). SecureComputer Systems: A Mathematical Foudations and Model. Bedford. Stany Zjednoczone: MITRE Corporation.

Denning, D. (1976). A Lattice Model of Secure Information Flow. CACM, vol. 19, no. 5. Stany Zjednoczone.

Denning, D. (1982). Cryptography and Data Security. Stany Zjednoczone: Addison-Wesley. Wydanie polskie w 1992 r. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Tłumaczenia zespół pod kierunkiem B. Szafrańskiego.

Denning, D. (1992). Kryptografia i ochrona danych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo- Techniczne.

Denning, D., Schlorer, J., (1980). A fast procedure for finding a tracker in a statistical database. Journal ACM Transactions on Database Systems, vol. 5, no. 1, s. 88—102.

Domingo-Ferrer, J., Magkos, E. (eds.) (2010). Privacy in Statistical Databases. Corfu, Grecja.

Hoffman, L.J., Miller, W.F. (1970). Getting a personal dossier from a statistical data bank. Datamation, vol. 16, no. 5. Stany Zjednoczone.

Lampson, B.W. (1969). Dynamic Protection Structures. Stany Zjednoczone: Proceedings of AFIPS.

Petersen, H.E., Turn, R. (1967). System Implementation of Information Privacy. Stany Zjednoczone: Proceedings of AFIPS.

Schlorer, J. (1976). Identification and retrieval of personal records from a statistical data bank. Methods Information Mrd. Journal ACM Transactions on Database Systems, vol. 5, no. 1. Stany Zjednoczone.

Szafrański, B. (1987). Modelowanie procesów ochrony bazy danych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji. Warszawa: Oficyna WAT.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0