Bohdan Wyżnikiewicz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Produkt krajowy brutto (PKB) jest najważniejszym i najpopularniejszym miernikiem produkcji i jej zmian, szacowanym w rachunkach narodowych. Od drugiej połowy XX w. ONZ we współdziałaniu z innymi międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi prowadzi prace nad kolejnymi wersjami metod szacowania PKB, znanymi jako SNA, a w wersji europejskiej jako ESA. Koncepcja PKB spotyka się z krytyką wielu ekonomistów, polityków i dziennikarzy, głównie z powodu rozczarowania faktem, że wskaźnik ten nie mierzy rozwoju społecznego.
Celem artykułu jest przedstawienie problemów i konwencjonalnych rozwiązań w odniesieniu do PKB, będących przedmiotem krytyki, jak również postulatów zmian w metodologii obliczania tego miernika. W konkluzji sformułowano tezę, że nie jest możliwe skonstruowanie wskaźnika mierzącego jednocześnie rozwój gospodarczy i społeczny. Powodem uniemożliwiającym konstrukcję wskaźnika rozwoju społecznego o cechach zbliżonych do PKB jest konieczność przyjmowania założeń wartościujących, które nie pojawiają się w koncepcji PKB. Stwierdzono, że do statystycznego pomiaru społecznych aspektów rozwoju należy opracować odrębny system wskaźników.

SŁOWA KLUCZOWE

produkt krajowy brutto, rachunki narodowe, wzrost gospodarczy, mierniki rozwoju społecznego

JEL

E01

BIBLIOGRAFIA

Drozdowicz-Bieć, M. (2013). Szara strefa w PKB, czyli liczenie niepoliczalnego. Obserwator Finansowy. https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/szara-strefa-w-pkbczyli-liczenie-niepoliczalnego/ . Pobrano 14.10.2016 r.

Eurostat (2016). Irish GDP revision. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/24987/6390465/Irish_GDP_communication.pdf . Pobrano 14.10.2016 r.

INSEE (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. www.stiglitz-sen-fitoussi.fr .Pobrano 14.10.2016 r.

Komisja Europejska (2007). http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html . Pobrano 14.10.2016 r.

Komisja Europejska (2016). http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/enlarged_gdp_en.html . Pobrano 14.10.2016 r.

Lequiller, F., Blades, D. (2014). Understanding National Accounts. Second Edition, s. 242. OECD Publishing.

Mączyńska, E. (2014). Dylematy pomiaru gospodarki globalnej — produkt krajowy brutto.

W: A. Cieślik, J.J. Michałek (red.), Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Puls Biznesu (2013). O jedną dziesiątą od recesji. http://www.pb.pl/3097434,90894,o-jedna-dziesiata-od-recesji , Pobrano 14.10.2016 r.

The Economist (2016). The trouble with GDP. http://www.economist.com/news/briefing/21697845-gross-domestic-product-gdp-increasingly-poor-measure-prosperity-it-not-even . Pobrano 14.10.2016 r.

Wyżnikiewicz, B. (2013). Pomiar PKB ma twarde podstawy. Obserwator Finansowy, 24.11.2013, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/pomiar-pkb-ma-twarde-podstawy/ . Pobrano 14.10.2016 r.

Wyżnikiewicz, B. (2016). PKB nie pasuje do Irlandii. Obserwator Finansowy, 04.08.2016, href=https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/pkb-nie-pasuje-do-irlandii/ . Pobrano 14.10.2016 r.

Zienkowski, L. (2001). Co to jest PKB?. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, s. 14 i 15. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0