Dariusz Kotlewski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest zaprezentowanie metody przeliczania danych dostępnych w różnych cenach, nie zawsze odpowiednich dla potrzeb dekompozycji wzrostu gospodarczego w ujęciu regionalnym. Podstawą analiz i rozważań są dane GUS. W artykule pokazano, w jaki sposób można przeliczyć dane dotyczące stanu środków trwałych dostępne tylko w cenach ewidencyjnych dla województw na dane w cenach bieżących oraz dane dotyczące wartości dodanej brutto (WDB), wynagrodzenia pracy (WP) i wynagrodzenia kapitału (WK) dostępne tylko w cenach bieżących dla województw na dane w cenach stałych. Wykonanie tych operacji, po przyjęciu pewnych założeń upraszczających, umożliwia przeprowadzenie dekompozycji wzrostu gospodarczego na poziomie województw.

SŁOWA KLUCZOWE

ceny ewidencyjne, ceny bieżące, ceny stałe, przeliczenia danych, dekompozycja wzrostu gospodarczego, dekompozycja WDB

JEL

C40, C43, C46, C49

BIBLIOGRAFIA

Berlemann, M., Wesselhöft, J. E. (2014). Estimating Aggregate Capital Stocks Using the Perpetual Inventory Method — A Survey of Previous Implementations and New Empirical Evidence for 103 Countries. Review of Economics, 65.

Blades, D. (1998), Measuring Depreciation. OECD.

Bordignon, S., Di Fonzo, T. (1992). Disaggregazione spaziale e temporale di aggregati economici: problemi metodologici e aspetti operativi. W: Atti della XXXVI Riuniona Scientifica, t. 1 (s. 353—364). Roma: Sicieta Italiana di Statistica.

Chow, G. C., Lin A. (1971). Best Linear Unbiased Interpolation, Distribution, and Extrapolation of Time Series by Related Series. The Review of Economics and Statistics, 53(4), 372—375.

Diewert, E. W. (2004). Basic Index Number Theory. W: Consumer Price Index Manual: Theory and Practice, Chapter 15. IMF.

Fisher, I. (1922). The making of Index Numbers. A Study of Their Varieties, Tests, and Reliability. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.

IMF. (2004). Producer price index manual — theory and practice. Washington D.C.: IMF.

Jorgenson, D. W. (1963). Capital Theory and Investment Behavior. American Economic Review, 53(2), 247—259.

Jorgenson, D. W. (1989). Productivity and Economic Growth. W: E. R. Berndt, J. E. Triplett (red.), Fifty Years of Economic Measurement. Chicago: University of Chicago Press.

Jorgenson, D. W., Gollop, F. M., Fraumeni, B. M. (1987). Productivity and US Economic Growth. Cambridge MA: Harvard University Press.

Jorgenson, D. W., Griliches, Z. (1967). The explanation of Productivity Change. Review of Economic Studies, 34, 249—283.

Jorgenson, D. W., Ho, M., Stiroh, K. (2005). Information Technology and the American Growth Resurgence. Cambridge MA: MIT Press.

Kang, L., Peng, F. (2013). Growth Accounting in China 1978—2009. MPRA Paper, (50827).

Kotlewski, D., Błażej, M. (2016). Metodologia rachunku produktywności KLEMS i jego implementacja w warunkach polskich. Wiadomości Statystyczne, (9), 86—108.

Kotlewski, D. (2017). Dekompozycje wartości dodanej brutto na wkłady wynagrodzeń czynników praca i kapitał. Wiadomości Statystyczne, (2), 31—51.

Lewandowski, M., Banaś, M., Kotlewski, D., Kulczycka, J., Doniec, D., Witkowski, G. i in. (2015). Metoda dekompozycji produktu krajowego brutto (PKB) oraz wartości dodanej brutto (WDB) w zastosowaniu do analizy struktury różnic regionalnych. Pobrane z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/realizacja-prac-metodologicznych-analiz-ekspertyz-oraz-prac-badawczych-na-potrzeby-polityki-spojnosci/dezagregacja-wskaznikow-z-obszaru-rachunkow-narodowych-i-regionalnych.

Milana, C. (2009). Solving the Index-Number Problem in a Historical Perspective. Working Paper, (43), EU KLEMS Project.

OECD. (2001). Measuring Capital — OECD Manual.

O’Mahony, M., Timmer, M. (2009). Output, Input and Productivity Measures at the Industry Level: The EU KLEMS Database. The Economic Journal, (119), 374—403.

Schreyer, P. (2004). Chain Index Number Formulae in the National Accounts. OECD.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65—70.

Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, 39(3), 312—320.

Timmer, M., van Moergastel, T., Stuivenwold, E., Ypma, G., O’Mahony, M., Kangasniemi, M. (2007a). EU KLEMS Growth and Productivity Accounts — Methodology. EU KLEMS Consortium.

Timmer, M., van Moergastel, T., Stuivenwold, E., Ypma, G., O’Mahony, M., Kangasniemi, M. (2007b). EU KLEMS Growth and Productivity Accounts — Sources by country. EU KLEMS Consortium.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0