Jerzy Rembeza
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest porównanie sezonowości PKB oraz jego komponentów w krajach Unii Europejskiej (UE). Podjęto próbę określenia wielkości wahań sezonowych, ich udziału w zmienności krótkookresowej oraz zróżnicowania w zależności od kraju i kategorii ekonomicznej. W analizie, przeprowadzonej na podstawie danych Eurostatu za lata 2002—2015, oparto się na modelu sezonowości deterministycznej.
Uzyskane wyniki wskazują na duże, choć zróżnicowane w zależności od kraju i kategorii ekonomicznej wahania sezonowe. Największym wahaniom podlegały nakłady brutto na środki trwałe, a najmniejszym — import. Stwierdzono wyraźny ujemny związek pomiędzy sezonowością PKB a jego wielkością przypadającą na osobę.

SŁOWA KLUCZOWE

sezonowość deterministyczna, PKB, UE

JEL

E01, E20

BIBLIOGRAFIA

Aleksynska, M., Berg, J. (2016). Firm’s demand for temporary labour demand in developing countries: necessity or strategy? Geneva: International Labour Office.

Barsky, R. B., Miron, J. A. (1989). The seasonal cycle and business cycle. Journal of Political Economy, 97, 1481—1509.

Beaulieu, J. J., MacKie-Mason, J. K., Miron, J. A. (1992). Why do countries and industries with large seasonal cycles also have large business cycles? Quarterly Journal of Economics, 107(2), 621—656.

Bloern, A. M., Dippelsmar, R. J., Maehle, N. O. (2001). Quarterly national accounts manual — concepts, data Skurce, and compilation. Washington D.C.: International Monetary Fund.

Canova, F., Hansen, B. E. (1995). Are seasonal patterns constant over time? A test for seasonal stability. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 237—252.

Choudhry, T. (2001). Month of the year effect and January effect in pre-WWI stock returns: evidence from a non-linear GARCH model. International Journal of Finance & Economics, 6(1), 1—11.

Hindrayanto, I., Jacobs, J., Osborn, D. (2014). On trend-cycle-seasonal interaction. DNB Working Paper, (417).

Hsieh, C. (2003). Do consumer react to anticipated income shocks? Evidence from the Alaska Permanent Fund. American Economic Review, 93(1), 397—405.

Hylleberg, S. (1986). Seasonality in regression. New York: Academic Press.

Hylleberg, S., Jorgensen, C., Sorensen, N. K. (1993). Seasonality in macroeconomic time series. Empirical Economics, 18(2), 321—335.

Kleiknecht, A. (2015). How ’structural reforms’ of labour markets harm innovation. Social Europe, (6), 1—7.

Koopman, S. J., Ooms, M., Hindrayanto, I. (2009). Periodic unobserved cycles in seasonal time series with an application to US unemployment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71, 683—713.

Olivei, G., Tenreyro, S. (2007). The timing of monetary policy shocks. American Economic Review, 97(3), 636—663.

Osborn, D. R. (1990). A survey of seasonality in UK macroeconomic variables. International Journal of Forecasting, 6, 327—336.

Popp, A. (2011). Seasonality in a menu cost model. W: AEA 2011 Annual Meeting Papers. Denver: American Economic Association.

Scott, A. (1995). Why is consumption so seasonal? Economics Working Paper, 102.

Sims, C. A. (1974). Seasonality in regression. Journal of the American Statistical Association, 69, 618—626.

Stephens, M., Unayama, T. (2010). The consumption response to seasonal income: evidence from Japanese public pension benefit. NBER Working Paper Series, (16342).

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0