Krzysztof Beck
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest ukazanie znaczenia synchronizacji cyklu koniunkturalnego Polski z innymi krajami Europy. W badaniu wykorzystano filtry Hodricka-Prescotta oraz Christiano-Fitzgeralda. Posłużyły one do ekstrakcji komponentów cyklicznych kwartalnych szeregów czasowych realnego PKB dla 33 krajów europejskich w latach 2002—2016, na podstawie danych kwartalnych Eurostatu dotyczących nominalnego PKB oraz poziomu cen.
Zastosowanie filtrów do danych wykazało, że w przypadku niektórych krajów (np. Grecji) kryzys gospodarczy doprowadził nie tylko do spadku PKB, lecz także do załamania trendu. Wyniki wskazują też, że większość krajów uporała się z kryzysem pod koniec 2015 r. Synchronizacja cyklu koniunkturalnego Polski z krajami strefy euro wzrasta w bardzo powolnym tempie.

SŁOWA KLUCZOWE

cykl koniunkturalny, trend stochastyczny, trend deterministyczny, analiza spektralna, filtr Hodricka-Prescotta, filtr Christiano-Fitzgeralda, PKB

JEL

C21, E23, E32

BIBLIOGRAFIA

Beck, K. (2013). Structural Similarity as a Determinant of Business Cycle Synchronization in the European Union. Research in Economics and Business: Central and Easter Europe, 5(2), 31—54.

Burns, A., Mitchell, W. (1946). Measuring business cycles. New York: NBER.

Christiano, L., Fitzgerald, T. (1998). The Business Cycle: It’s Still a Puzzle. Federal Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives, 22(4), 56—83.

Christiano, L., Fitzgerald, T. (2003). The Band Pass Filter. International Economic Review, 44(2), 453—456.

Gradzewicz, M., Growiec, J., Hagemejer, J., Popowski, P. (2010). Cykl koniunkturalny w Polsce — wnioski z analizy spektralnej. Bank i Kredyt, 41(5), 41—76.

Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton: Princeton University Press.

Hodrick, R., Prescott, E. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit, and Banking, 29(1), 1—16.

Kotliński, K., Warżała, R. (2013). Synchronizacja cykli koniunkturalnych jako kryterium członkostwa w strefie euro. Ekonomia, (34), 49—64.

Kwiatkowski, D., Phillips, P., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root. Journal of Econometrics, 54(1—3), 159—178.

Lenart, Ł., Mazur, B., Pipień, M. (2016). Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 11(4), 769—783.

Lucas, R. (1977). Understanding business cycle. W: K. Brunner, A. Meltzer (red.), Stabilization of the domestic and international economy. Carnegie-Rochester conference Series on Public Policy, 5(7—29). Amsterdam: North-Holland.

Nelson, C., Plosser, C. (1989). Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series. Some Evidence and Implications. Journal of Monetary Economics, 10, 139—162.

Pietrzak, M. (2014). Opisy cykli koniunkturalnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich synchronizacja ze strefą euro. Bank i Kredyt, 45(2).

Said, E., Dickey, D. (1984). Testing for Unit Roots in Autoregressive Moving Average Models of Unknown Order. Biometrika, 71(3), 133—162.

Sargent, T. (1987). Macroeconomic Theory. London: Academic Press.

Skrzypczyńska, M. (2014). Cyclical Processes in the Polish Economy. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 6(3), 153—192.

Skrzypczyński, P. (2006). Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro. Materiały i Studia, (210), 1—48.

Skrzypczyński, P. (2010). Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego. Materiały i Studia, (252).

Stadnytska, T. (2010). Deterministic or Stochastic Trend. Decision on the Basis of the Augmented Dickey-Fuller Test. Methodology, 6(2), 82—92.

Talaga, L., Zieliński, Z. (1986). Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym. Warszawa: PWN.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0