Bogdan Stefanowicz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

BIBLIOGRAFIA

Batorowska, H. (2012). Information literacy powinnością w społeczeństwie informacyjnym. Bibliotheca Nostra, no. 2, s. 12—30.

Batorowska, H. (2013). Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Darowski, R. (2008). Filozofia człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Floridi, L. (2002). On defining library and information science as applied philosophy in information. Social Epistemology, vol. 16, no. 1, s. 37—49.

Floridi, L. (2004). Open problems in the philosophy of information. Metaphilosophy, vol. 35, no. 4, s. 554—582.

Kisilowska, M. (2016). Kultura informacji. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0