Bogdan Stefanowicz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

BIBLIOGRAFIA

Gleick, J. (2012). Informacja: Bit, wszechświat, rewolucja. Tłumaczył Grzegorz Siwek. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Hetmański, M. (2015). Świat informacji. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System. Technical Journal, vol. 27, no. 3—4.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0