Czesław Domański
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule omówiono najnowsze wyzwania badawcze i dydaktyczne związane z edukacją statystyczną społeczeństwa. Rewolucja technologiczna powoduje radykalne zmiany życia gospodarczego i społecznego. Wymagają one przekształcenia sposobu myślenia i działania. Społeczeństwu potrzebna jest statystyka, która dostarcza informacji o kraju i jego sąsiadach, ponieważ dzięki niej obywatele mogą aktywnie uczestniczyć w procesach demokratycznych. Te nowe warunki określają zadania stawiane przed statystykami — rozwijanie umiejętności statystycznych oraz dostosowanie przekazu informacji statystycznej do potrzeb obywateli.

SŁOWA KLUCZOWE

edukacja statystyczna, rewolucja technologiczna, umiejętności statystyczne

BIBLIOGRAFIA

Domański, Cz., Jędrzejczak, A. (2015). Statistical computing in information society. Folia Oeconomica Stetinensia, De Gruyter Open, s. 145—152.

Gal, I. (2002). Adult Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsibilities. International Statistical Review, vol. 70, s. 1—25.

Gal, I. (2003). Teaching for Statistical Literacy and Services of Statistics Agencies. The American Statistician, vol. 57, no. 2.

Kordos, J. (1999). Prace badawcze w zakresie edukacji statystycznej. Kwartalnik Statystyczny, nr 4, s. 45—47.

Kordos, J. (2001). Czterowymiarowa struktura myślenia statystycznego w badaniu empirycznym. Kwartalnik Statystyczny, R. III, nr 1, s. 55—57.

Moore, D. (Ed) (2001). Les représentations des langues et de leur apprentissage. Références, modeles, données et méthode. Paris, Coolection Crédif — Essais, Didier.

Steen, L.A. (2001). Mathematics and Democracy: The Case for Quantitative Literacy. USA, Washington, DC, National Council on Education and the Disciplines.

Stefanowicz, B. (1999). Funkcja informacji statystycznej. Kwartalnik Statystyczny, R. III, nr 1, s. 25 i 26.

Stefanowicz, B. (2001). Edukacja statystyczna. Kwartalnik Statystyczny, R. III, nr 1, s. 57 i 58.

Szreder, M. (2016). O niektórych nowych wyzwaniach i oczekiwaniach wobec statystyki. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 1—9.

Wallman, K.K. (1993). Enhancing Statistical Literacy: Enriching Our Society. Journal of the American Statistical Association, vol. 88, s. 1—8.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0