Dariusz Kotlewski , Mirosław Błażej
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule omówiono pochodzenie i status rachunku produktywności KLEMS. Podano szczegóły metodologiczne rachunku, przedstawiono jego międzynarodowy kontekst oraz aspekty implementacyjne w warunkach polskich. Wskazano, że rachunek ten jest prowadzony w GUS. Opisano dostępność danych wykorzystywanych do rachunku w Polsce oraz zaprezentowano metodę uwzględnienia w tych rachunkach pracy i kapitału.

SŁOWA KLUCZOWE

rachunek produktywności, KLEMS, czynniki produkcji, czynniki pierwotne, czynnik praca, czynnik kapitał, przyrost produktywności, dekompozycja, kompozycja pracy, godziny przepracowane, pracownicy, godziny na pracownika

BIBLIOGRAFIA

Arnaud, B., Dupont, J., Seung-Hee, K., Schreyer, P. (2011). Measuring Multi-Factor Productivity by Industry: Methodology and First Results from the OECD Productivity Database. OECD.

Gouma, R., Timmer, M. (2013a). EU KLEMS Growth and Productivity Accounts — 2013 update. Groningen Growth and Development Centre.

Gouma, R., Timmer, M. (2013b). WORLD KLEMS Growth and Productivity Accounts — 2013 update. Groningen Growth and Development Centre.

Hulten, C. R. (2009). Growth Accounting. NBER Working Paper Series 15341.

Jorgenson, D. W. (1963). Capital Theory and Investment Behavior. American Economic Review, no. 53(2), s. 247—259.

Jorgenson, D. W. (1989). Productivity and Economic Growth. W: Berndt E.R., Triplett J.E. (eds.) Fifty Years of Economic Measurement. University of Chicago Press.

Jorgenson, D. W., Gollop, F. M., Fraumeni, B. M. (1987). Productivity and US Economic Growth. Cambridge MA: Harvard University Press.

Jorgenson, D. W., Griliches Z. (1967). The explanation of Productivity Change. Review of Economic Studies, no. 34, s. 249—283.

Jorgenson, D. W., Ho M., Stiroh, K. (2005). Information Technology and the American Growth Resurgence. MIT.

Kang L., Peng, F. (2013). Growth Accounting in China 1978—2009. MPRA Paper, no. 50827.

Milana, C. (2009). Solving the Index-Number Problem in a Historical perspective. EU KLEMS Working Paper Series 43.

OECD (2001). Measuring Productivity. OECD Manual.

OECD (2009). Measuring Capital. OECD Manual.

OECD (2013). OECD Compendium of Productivity Indicators 2013. OECD Publishing.

Schreyer, P. (2004). Chain Index Number Formulae in the National Accounts. 8th OECD — NBS Workshop on National Accounts.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, no. 70, vol. 1, s. 65—70.

Timmer, M., van Moergastel, T., Stuivenwold, E., Ypma, G., O’Mahony, M., Kangasniemi, M. (2007a). EU KLEMS Growth and Productivity Accounts — Metodology. EU KLEMS Consortium.

Timmer, M., van Moergastel, T., Stuivenwold, E., Ypma G., O’Mahony, M., Kangasniem, M. (2007b). EU KLEMS Growth and Productivity Accounts — Sources by country. EU KLEMS Consortium.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0