Anna Prażmo , Joanna Wójcik , Magdalena Żero
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest zaprezentowanie nowej Agendy przyjętej przez ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju świata, a także wyzwań stojących przed statystyką publiczną, związanych z monitorowaniem realizacji wyznaczonych celów w ujęciu globalnym, regionalnym oraz krajowym. Międzynarodowe gremia statystyki publicznej uczestniczą w formułowaniu celów, do których świat będzie dążyć. Do monitorowania realizacji tych celów zobowiązano urzędy statystyczne poszczególnych krajów. Sprostanie tym oczekiwaniom będzie wymagało od międzynarodowych i krajowych instytucji statystycznych organizacji sprawnego systemu monitorowania oraz wypełnienia luk informacyjnych. Wyzwania te stoją również przed GUS — koordynatorem monitorowania realizacji celów rozwojowych w Polsce.

SŁOWA KLUCZOWE

zrównoważony rozwój, Agenda 2030, monitorowanie, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, wyzwania statystyki publicznej

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0