Grzegorz Kończak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Moc obliczeniowa komputerów w ostatnich dziesięcioleciach systematycznie wzrastała. Wraz z jej zwiększaniem rosną zasoby gromadzonych zbiorów i przesyłanych danych. Duże zbiory informacji wymuszają konieczność ich selekcji ze strony nadawcy. Jednocześnie nie jest możliwy odbiór wszystkich generowanych informacji.
W artykule przedstawiono zagrożenia związane z bezkrytycznym odbiorem informacji dotyczących zagadnień ekonomicznych i społecznych. Szczególnie pomocne w przekazie informacji kierowanych do masowego odbiorcy mogą być metody graficznej prezentacji danych. Współczesne programy komputerowe umożliwiają opracowanie prezentacji graficznych, które poprzez interakcję z użytkownikiem mogą przyczynić się do skutecznego przekazania istotnych informacji w zakresie zagadnień społeczno-ekonomicznych.

SŁOWA KLUCZOWE

informacja, analiza danych, wykresy, prezentacja graficzna

BIBLIOGRAFIA

Blasius J., Greenacre M. (1998), Visualization of Categorical Data, Academic Press imited,

London.

Demonstracje statystyczne w programie Mathematica (2013), http://stat.ue.katowice.pl/wolfram/ (dostęp 07.07.2015 r.).

Friendly M. (2009), Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics and data visualization, http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone/milestone.pdf.

Gapminder World (2015), http://www.gapminder.org/ (dostęp 07.07.2015 r.).

Internet traffic (2015), http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_traffic (dostęp 07.07.2015 r.).

Jottabajt (2015), https://pl.wikipedia.org/wiki/Jottabajt (dostęp 07.07.2015 r.).

Kończak G. (2014), Rola graficznych prezentacji danych w popularyzacji statystyki, Wiadomości Statystyczne, Nr 7, Tom LIX: s. 49—61.

Kuhfeld W. F. (2010), Statistical Graphics in SAS. An Introduction to the Graph Template Language and the Statistical Graphics Procedures, SAS Institute Inc., Cary, North Carolina. Linia czasu kamieni milowych w graficznej prezentacji danych, http://www.datavis.ca/milestones/ (dostęp 07.07.2015 r.).

Playfair, W. (2005), Playfair’s Commercial and Political Atlas and Statistical Breviary, Cambridge, London.

Ruch internetowy (2015), http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_internetowy (dostęp 07.07.2015 r.).

Sarkar D. (2008), Lattice: Multivariate Data Visualization with R, Springer Science+Business Media, New York.

The ignorance project (2015), http://www.gapminder.org/ignorance/ (dostęp 07.07.2015 r.).

The Zettabyte-Era (2015), http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/ /visual-networking-index-vni/VNI_Hyperconnectivity_WP.html (dostęp 07.07.2015 r.).

Toffler A. (1970), Future Shock, Random House New York.

Tufte E. R. (1983), The Visual Display of Quantitative Information, Cheshire, CT: Graphics Press.

Young F. W., Valero-Mora P. M., Friendly M. (2006), Visual Statistics: Seeing Data with InteractiveGraphics, John Wiley and Sons Inc., New York.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0