Jerzy Baruk
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule omówiono działalność przedsiębiorstw funkcjonujących w Unii Europejskiej na podstawie wybranych mierników, a mianowicie: powszechności wprowadzania innowacji, skutków ich wprowadzenia, powszechności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz działalności na rzecz upowszechniania innowacji przez rządy lub administracje. Następnie dokonano analizy statystyczno-porównawczej wyników badań empirycznych przeprowadzonych w latach 2011—2013 przez TNS Political&Social.
Analiza wykazała, że: Chorwacja, Malta, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy cechowały się względnie wysokim udziałem firm wdrażających rozmaite kategorie innowacji, w przeciwieństwie do: Estonii, Holandii, Litwy, Szwecji i Węgier. Obroty uzyskiwane z wdrożonych innowacji najczęściej kształtowały się na poziomie od 1% do 25%. Pod względem powszechności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych wyróżniały się kraje takie, jak Finlandia, Holandia i Dania.

SŁOWA KLUCZOWE

innowacja, innowacyjność, kierownik, przedsiębiorstwo, zarządzanie, zarządzanie innowacjami

BIBLIOGRAFIA

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach. Raport 2015 (2015), Deloitte.

Baruk J. (2006), Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu.

Baruk J. (2014), Wspomaganie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw kulturą innowacyjną, [w:] Kulturowe uwarunkowania kreowania wiedzy i innowacji w organizacjach, Zakrzewska- Bielawska A., Flaszewska S. (red.), „Monografie Politechniki Łódzkiej”.

Baruk J. (2015), Wpływ innowacji w usługach publicznych na działalność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012—2014 (2015), GUS.

Hardwick J., Anderson A. R., Cruickshank D. (2013), Trust formation processes in innovative collaborations, „European Journal of Innovation Management”, No. 1.

Lee S. M., Olson D. L., Trimi S. (2012), Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co- -creation for organizational values, „Management Decision”, No. 5.

Lind F., Styhre A., Aaboen L. (2013), Exploring university-industry collaboration in research centres, „European Journal of Innovation Management”, No. 1.

Orłowski W. M. (2013), Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PwC, Warszawa.

Sandberg B., Hurmerinta L., Zettinig P. (2013), Highly innovative and extremely entrepreneurial individuals: what are these rare birds made of?, „European Journal of Innovation Management”, No. 2. Strategia „Europa 2020”, http://www.mg.gov.pl (dostęp 9.10.2015 r.).

Task Force Meeting on Oslo Manual Revision (2004), Eurostat, Luxembourg, Chapter 3.

The role of public support in the commercialisation of innovation (2014), report, Flash Eurobarometer 394 — TNS Political&Social, Eurobarometer.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0