Marcin Salamaga
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest dobór modeli teoretycznych, które możliwie najdokładniej odzwierciedlają rozkłady dochodów kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim. W badaniu wzięto pod uwagę rozkłady teoretyczne najczęściej wykorzystywane przez autorów polskich i zagranicznych w analizie płac i dochodów. Do analizy porównawczej wybrano trzy najlepiej dopasowane modele: Singha- Maddali, Fiska i log-normalny. Przedmiotowe rozkłady badano pod względem precyzji oszacowania miar położenia, zmienności i nierówności w empirycznym rozkładzie dochodów kobiet i mężczyzn. Estymację modeli wykonano na podstawie danych o indywidualnych dochodach kobiet i mężczyzn w województwie małopolskim w 2013 r., pochodzących z badania panelowego przeprowadzonego w ramach Diagnozy Społecznej. Otrzymane wyniki konfrontowano z rezultatami badania rozkładów dochodów ludności prezentowanymi w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu.

SŁOWA KLUCZOWE

rozkład dochodów, nierówności dochodowe, współczynnik Giniego, model Singha-Maddali

BIBLIOGRAFIA

Aitchison J., Brown J. A. C. (1969), The Lognormal Distribution, Cambridge University Press, Cambridge.

Anderson T. W. (1962), On the Distribution of the Two-Sample Cramer-von Mises Criterion, „Annals of Mathematical Statistics”, Vol. 33 (3).

Atkinson A. B. (1970), On Measurement of Inequality, „Journal of Economic Theory”, Vol. 2 (3).

Clementi F. M., Gallegati M., Kaniadakis G. (2010), A Model of Personal Income Distribution with Application to Italian Data, „Empirical Economics”, Vol. 39 (2).

Czapiński J., Panek T. (2007), Diagnoza społeczna 2000—2007. Warunki i jakość życia polaków, Instytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Psychologii i Zarządzania w Warszawie, http://www.ads.org.pl/opis-szczeg.php?id=58.

D’Agostino R. B., Stephens M. A. (1986), Goodness — of-fit Techniques, Basel, Marcel Dekker Inc., New York.

Fisk P. R. (1961), The Graduation of Income Distributions, „Econometrica”, Vol. 29 (2).

Kakwani N. C. (1980), Income Inequality and Poverty Oxford University Press, New York, Oxford, London.

Kleiber C., Kotz S. (2003), Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Sciences, Wiley InterScience, John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Yersey.

Kot S. M. (1999a), Teorie genezy rozkładów płac, [w:] Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Kot S. M. (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków.

Kot S. M. (1999b), Empiryczna weryfikacja rozkładów płac w Polsce, [w:] Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Kot S. M. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.

Kot S. M. (2000), Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- -Kraków.

McDonald J. B., Ransom M. R. (1979), Journal of the Econometric Functional Forms, Estimation Techniques and the Distribution of Income, „Econometrica”, Vol. 47 (6).

Ostasiewicz K. (2013), Adekwatność wybranych rozkładów teoretycznych dochodów w zależności od metody aproksymacji, „Przegląd Statystyczny”, Vol. 60 (4).

Sen A. K. (1973), On Ignorance and Equal Distribution, „American Economic Review”, Vol. 63 (5).

Singh S. K., Maddala G. S. (1976), A Function for Size Distribution of Incomes, „Econometrica”, Vol. 44 (5).

Ulman P. (2011), Rozkłady dochodów gospodarstw domowych, [w:] Sytuacja osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0