Agata Girul
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule opisano wybrane aspekty ubóstwa materialnego (ekonomicznego) w woj. dolnośląskim na tle kraju oraz innych województw, a także w przekroju powiatów dolnośląskich w 2013 r. w porównaniu do 2010 r. Porównawczą analizę ubóstwa zaprezentowano za pomocą taksonomicznego miernika syntetycznego utworzonego na podstawie zestawu trzech wskaźników diagnostycznych. Uzupełnieniem obiektywnej oceny ubóstwa była prezentacja wyników subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w przekroju województw na podstawie wyników badań GUS w zakresie budżetów gospodarstw domowych.

SŁOWA KLUCZOWE

ubóstwo, wykluczenie społeczne, granice ubóstwa, stopa ubóstwa, głębokość ubóstwa, intensywność ubóstwa

BIBLIOGRAFIA

Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków (2013), RMS, red. Czapiński J. i Panek T., Vizja Press & IT, Warszawa.

Drewnowski J. (1977), Poverty: Its Meaning and Measurement, „Development and Change”, No. 8: s. 183—208.

Identyfikacja i delimitacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych w województwie dolnośląskim (2012), raport Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.

Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.

Panek T. (2011), Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza SGH.

Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014 (2015), GUS.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0