Grzegorz Koszela
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule podjęto problem dotyczący pomiaru niepodobieństwa struktur. Okazało się, że zaproponowana w nim miara, zbudowana na zasadzie analogii ze współczynnikiem Giniego, pozwala wychwycić subtelności, na które nie są czułe powszechnie stosowane w literaturze miary oparte na metrykach. W opracowaniu przedstawiono sposób wizualizacji struktur przy wykorzystaniu map nadreprezentacji oraz sposoby grupowania obiektów za pomocą gradacyjnej analizy danych. Otrzymane wyniki grupowania przedstawiono na tle wyników uzyskanych innymi metodami.

SŁOWA KLUCZOWE

podobieństwo struktur, mapa nadreprezentacji, grupowanie obiektów, gradacyjna analiza danych

BIBLIOGRAFIA

Arnold B. C. (1987), Majorization and the Lorenz Order: A Brief Introduction, Lecture Notes in Statistics 43, Springer-Verlag, Berlin.

Binderman Z., Borkowski B., Szczesny W., Shachmurove Y. (2012), Zmiany struktury eksportu produktów rolnych w wybranych krajach UE w okresie 1980—2010, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, Tom 13, nr 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Binderman Z., Koszela G., Szczesny W. (2014), Zmiany w strukturze gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej w latach 2003—2010 (aspekty metodyczne), „Problemy rolnictwa światowego”, Tom 14, nr 3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Borkowski B., Szczesny W. (2005), Metody wizualizacji danych wielowymiarowych jako narzędzie syntezy informacji, Roczniki Naukowe SERIA, Tom VII, z. 5.

Bożek J. (2013), Klasyfikacja podregionów pod względem podobieństwa struktury agrarnej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9, GUS.

Ciok A., Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Szczesny W. (1995), Algorithms of grade correspondence- cluster analysis, The Coll. Papers on Theoretical and Applied Computer Science.

Gastwirth J. L. (1971), A general definition of the Lorenz curve, „Econometrica”, Vol. 39, No. 6: s. 1037—1039.

Gini C. (1914), Sulla misura della concentrazione e della variabilita dei caratteri, Atti del R. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti.

Glasser G. J. (1962), Variance formulas for the mean difference and coefficient of concentration, „Journal of the American Statistical Association”, No. 57.

Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Ruland F. eds. (2004), Grade Models and Methods of Data Analysis. With applications for the Analysis of Data Population, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 151, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York.

Kukuła K. (red). (2010), Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN, Warszawa.

Kukuła K. (2014), Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7, GUS.

Strahl D. (1985), Podobieństwo struktur ekonomicznych, PN AE, nr 281, Wrocław.

Szczesny W. (2002), Grade correspondence analysis applied to contingency tables and questionnaire data, Intelligent Data Analysis, Vol. 6 (1), IOS Press, Amsterdam.

Walesiak M. (1984), Pojęcie, klasyfikacja i wskaźniki podobieństwa struktur gospodarczych, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu”, nr 285, Wrocław.

Ząbkowski T., Szczesny W. (2012), Badanie atrakcyjności oferty dostępu do Internetu za pomocą analizy gradacyjnej, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, Tom XIII/3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0