Mirosław Szreder
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule omówiono najnowsze wyzwania badawcze i dydaktyczne, jakie stoją przed statystyką w obliczu szybko rosnących możliwości gromadzenia i przetwarzania danych (Big Data) oraz coraz bardziej dominującego w życiu społecznym i ekonomicznym liczbowego opisu rzeczywistości. Te nowe zjawiska i tendencje powinny skłonić środowisko statystyków do podejmowania działań na rzecz podniesienia w społeczeństwie wiedzy statystycznej, niezbędnej do krytycznej oceny i poprawnej interpretacji wyników badań statystycznych.

SŁOWA KLUCZOWE

Big Data, weryfikacja hipotez statystycznych, wielkość próby, sondaż

BIBLIOGRAFIA

Brzeziński M. (2015), Trzeba patrzeć w PIT-y, „Gazeta Wyborcza”, 24.07.2015 r.: s. 23.

Clark T., Parraudin F. (2016), General election opinion poll failure down to not reaching Tory voters, „The Guardian”, 19.01.2016 r.

Filar D. (2015), Między zieloną wyspą a dryfującą krą. Gospodarka Polski w latach 2007—2015, Wydawnictwo ARCHE, Sopot.

Goldfarb A., Lu Q. (2006), Household-specific regressions using clickstream data, „Statistical Science”, Vol. 21, No. 2: s. 247—255.

Greene W. (2003), Econometric Analysis (5th ed.), Prentice Hall, New York.

Hubbard R., Armstrong J. (2006), Why we don’t really know what statistical significance means: A major educational failure, „Journal of Marketing Education”, Vol. 28, No. 2: s. 114—120.

Kmenta J. (1990), Elements of Econometrics (2nd ed.), „Macmillan”, New York.

Kośny M., Mazurek E. (2009), Redistribution and Equity of Polish Personal Income Tax: Measurement Using Micro Data from Tax Returns, „Statistica & Applicazioni”, Vol. 7, No. 2: s. 211—221.

Kośny M., Mazurek E. (2010), Influence of Child Tax Credit on Inequity of Personal Income Tax in Poland, „International Research Journal of Finance and Economics”, No. 50: s. 45—50.

Lin M., Lucas Jr. H. C., Shmueli G. (2013), Too Big to Fail: Large Samples and the p-Value Problem, „Information Systems Research”, Vol. 24, No. 4, December 2013: s. 906—917.

Mayer-Schönberger V., Cukier K. (2014), BIG DATA. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.

Myck M., Najsztub M. (2014), Data and Model Cross-Validation to Improve Accuracy of Microsimulation Results: Estimates for the Polish Household Budget Survey, „Discussion Papers”, No. 1368, DIW Berlin, German Institute for Economic Research.

Sierakowski S. (2015), Sprzedana demokracja?, „Polityka”, nr 50 (3039): s. 20 i 21.

Stefanowicz B., Cierpiał-Wolan M. (2015), Błędy przetwarzania danych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9: s. 23—29.

Szreder M. (2015), Zmiany w strukturze całkowitego błędu badania próbkowego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 1: s. 4—12.

Szreder M. (2016), Pensja w portfelu i w Excelu, „Polityka”, nr 9 (3048): s. 66 i 67. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) (2015), opracowanie sygnalne, GUS, 9.06.2015 r.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0