Bogdan Stefanowicz , Artur Stefanowicz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

BIBLIOGRAFIA

Biecek P. (2014), Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce przedstawiania danych, Fundacja Naukowa SmarterPland.pl, Warszawa.

McCandless D. (2012), The Visual Miscellaneum, HarperCollins, US.

McCandless D. (2014), Knowledge is Beautiful, HarperCollins, UK.

McCandless D. (2015), Informacja jest piękna, tłumaczyła Olga Siara, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0