Marek Ręklewski , Dominik Śliwicki
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest estymacja liczby biernych zawodowo w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego z wykorzystaniem wybranych metod statystyki małych obszarów oraz dokonanie oceny precyzji otrzymanych szacunków. Przeprowadzona analiza stanowi przykład zastosowania wybranych estymatorów statystyki małych obszarów do estymacji liczby biernych zawodowo w ujęciu powiatowym. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za IV kwartał 2010 r. i Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Uzyskane wyniki pozwalają na wnioskowanie o wielkości populacji biernych zawodowo na stosunkowo niskim poziomie agregacji.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka małych obszarów, rynek pracy, bierni zawodowo

BIBLIOGRAFIA

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski IV kwartał 2010 r. (2011), GUS.

Bracha C. (red.) (2003), Estymacja danych z badania aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995—2002, GUS.

Dehnel G. (2003), Statystyka małych obszarów jako narzędzie oceny rozwoju ekonomicznego regionów, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Ghosh M., Rao J. N. K. (1994), Small Area Estimation: An Appraisal, „Statistical Science”, Vol. 9, No. 1.

Gołata E. (2007), Zastosowanie estymacji pośredniej w szacowaniu struktury gospodarstw domowych w Polsce, „Zeszyt Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN”, nr 15, Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Meller E. (2012), Estymacja małych obszarów do badania rynku pracy, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, GUS.

Rao J. N. K. (2003), Small Area Estimation, John Wiley&Sons, New Jersey.

Särndal C. E., Swensson B., Wretman J. (1992), Model Assisted Survey Sampling, Springer Verlag.

Wawrowski Ł. (2012), Analiza ubóstwa w przekroju powiatów w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem metod statystyki małych obszarów, „Przegląd Statystyczny”, nr 2.

Zgierska A. (2014), Nowe międzynarodowe zalecenia statystyki pracy, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, GUS.

Żądło T. (2008), Elementy Statystyki małych obszarów z programem R, Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0