Jan Kordos
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Autor przedstawia ogólny zarys teoretycznego modelu TQM, czyli globalnego zarządzania jakością w statystyce oficjalnej. W artykule omawia prace poświęcone tematowi jakości danych prowadzone przez krajowe urzędy statystyczne na świecie, a następnie wyjaśnia zastosowanie idei TQM w różnych dziedzinach, a szczególnie w statystyce. Kolejno przedstawia komponenty TQM na podstawie prac Eurostatu, kładąc szczególny akcent na podejście systemowe i procesowe oraz na rolę przywództwa w realizacji TQM.

SŁOWA KLUCZOWE

globalne zarządzanie jakością, Eurostat, jakość danych statystycznych, model, statystyka oficjalna, TQM, źródła danych statystycznych

BIBLIOGRAFIA

Bielecki J. (2014), Zastosowanie wybranych metod statystycznych w usprawnianiu zarządzania procesem biznesowym, [w:] Statystyka — zastosowania biznesowe i społeczne, red. naukowa: Frątczak F., Kamińska A., Kordos J.: s. 33—67.

Biemer P. P., Caspar R. (1994), Continuous Quality Improvement for Survey Operations: Some General Principles and Applications, „Journal of Official Statistics”, Vol. 10, No. 3: s. 307—326.

Biemer P. P., Lyberg L. E. (2003), Introduction to Survey Quality, Wiley.

Blikle A. J. (2014), Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu. Helios.

Brackstone G. (1999), Managing Data Quality in a Statistical Agency, „Survey Methodology”, Vol. 25, No. 2: s. 139—149.

Code of Practice. Recommendation of the Commission on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities (2005), Eurostat, Version 25 May.

Definition of Quality in Statistics (2003), Eurostat, Working paper for the 6th meeting of the Working Group of Assessment of the Quality in Statistics, 2 i 3 October.

Deming W. E. (1950), Some Theory of Sampling, New York, Wiley.

Deming W. E. (1982), Out of the crisis, MA: Massachusetts Institute of Technology.

Deming W. E. (1987), On the Statistician’s Contribution to Quality, „Bulletin of the International Statistical Institute”, Proceedings of the 46th Session, No. 2.

Dippo C. S. (1997), Survey Measurement and Process Improvement: Concepts and Integration, [w:] Lyberg L. et al. (eds.), Survey Measurement and Process Quality, Wiley: s. 457—474.

Doyle P., Lane J., Theeuwes J., Zayatz L. (2001), Confidentiality, Disclosure, and Data Access: Theory and Practical Applications for Statistical Agencies, Elsevier.

Guidelines for Statistical Metadata on the Internet (1998), U. S. Census Bureau, Paper contributed to the Conference of European Statisticians, Forty-Sixth Plenary Session, Paris, May: s. 18—20.

Handbook on Data Quality Assessment: Methods and Tools (2007), Eurostat, Luxembourg.

Handbook on Quality Report (2009), Eurostat, Luxembourg.

Handbook on improving quality by analysis of process variables (2013), Eurostat, Luxembourg.

Franchet Y. (2004), Introduction of TQM in Eurostat, a supranational statistical service, „The TQM Magazine”, Vol. 16, Issue 5: s. 341—346.

Kasprzyk D., Kalton G. (1997), Measuring and Reporting the Quality of Survey Data, Proceedings of Statistics Canada Symposium 97: New Directions in Surveys and Censuses, Ottawa, Statistics Canada: s. 179—184.

Kordos J. (1987), Dokładność danych w badaniach społecznych, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, t. 35, GUS.

Kordos J. (1988), Jakość danych statystycznych, PWE, Warszawa.

Kordos J. (1995), Problemy jakości danych w okresie transformacji polskiej statystyki, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8: s. 6—14.

Kordos J. (2001), Globalne zarządzanie jakością wkracza do statystyki, „Kwartalnik Statystyczny”, nr 2: s. 9—12.

Kordos J. (2003), Program poprawy jakości statystyki, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7/8: s. 64— 76.

Lyberg L. (2012), Survey Quality, Survey Methodology, Vol. 38, nr 2: s. 107—130.

Lyberg L., Biemer P., Japec L. (1998), Quality improvement in surveys — process perspective, „Joint Statistical Meetings”, American Statistical Association, Dallas: s. 8—13.

Marker D. A. (2001), Producing Small Area Estimates from National Surveys: Methods for Minimizing use of Indirect Estimators, „Survey Methodology”, Vol. 27, No. 2: s. 183—188.

Morganstein D., Marker D. A. (1997), Continuous Quality Improvement in Statistical Agencies, [w:] Lyberg L., Biemer P., Collins M., De Leeuw E., Dippo C., Schwarz N., Trewin D. (eds.), Survey Measurement and Process Quality, New York, Wiley: s. 475—500.

Morgenstern O. (1963), On the accuracy of Economic Observation, Princeton.

Nederpelt P. W. M. van (2010), A new model for quality management, Statistics Netherlands, The Hague/Heerlen.

Quality in the European Statistical System — The Way Forward (2002), Eurostat, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Rośen B., Elvers E. (2002), Quality Concept for Official Statistics, Encyclopaedia of Statistical Sciences, Wiley.

Shewhart W. A. (1986), Statistical Methods from the Viewpoint of Quality Control, Mineola, NY: Dover Publications.

Statistical Quality Check List (1997), U.K. Government Statistical Service, London, U.K. Office for National Statistics.

Sundgren B. (2001), Documentation and Quality in Official Statistics, presented at the International Conference on Quality in Official Statistics, Stockholm, May 14—15.

Szutkowska J. (2012), Zarządzanie jakością w statystyce publicznej: standardy, metody, modele i narzędzia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 11: s. 38—51.

The EFQM Excellence Model (2003), Bruxelles, European Foundation for Quality Management.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0