Elżbieta Broniewicz , Wiesława Domańska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie wyników projektu pilotażowego dotyczącego rachunków sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska (EGSS), realizowanego w Polsce w 2015 r., prowadzonego zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych. Rachunek uwzględnia działalność gospodarki narodowej dotyczącą produktów wytworzonych w celu ochrony środowiska i gospodarowania zasobami naturalnymi. Dane gromadzono według klasyfikacji działalności gospodarczej, w układzie dziedzin ochrony środowiska oraz klasyfikacji działalności związanej z gospodarką zasobami.

SŁOWA KLUCZOWE

rachunki ekonomiczne środowiska, produkty związane z ochroną środowiska, towary i usługi związane z ochroną środowiska

BIBLIOGRAFIA

Environmental Accounts 2003. Present state and future developments (2003),

Eurostat. Environmental expenditure statistics. General Government and Specialised Producers (2007), Data collection handbook, Eurostat.

Practical guide towards compiling Environmental Goods and Services Sector (EGSS) statistics (2014), Eurostat.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0