Antoni Drapella
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W polskojęzycznych pracach (wydanych w formie drukowanej, jak również dostępnych w Internecie) omawiających weryfikację hipotezy o równości wariancji w dwóch populacjach gaussowskich (test F) pojawia się rada, by oszacowania wariancji o większej wartości umieszczać w liczniku statystyki testowej, a jako granicę obszaru dopuszczalnego przyjąć stosowny kwantyl rozkładu F. Prowadząc w artykule rozważania analityczne i eksperymenty numeryczne pokazano, że jest to zła rada, ponieważ idąc za nią czyni się rzeczywisty błąd pierwszego rodzaju dwukrotnie większy od założonego.

SŁOWA KLUCZOWE

rozkład chi-kwadrat, rozkład F, test F, metoda Monte Carlo

BIBLIOGRAFIA

Brandt S. (1998), Analiza danych, PWN, Warszawa.

Starzyńska W. (2002), Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.

Zieliński R. (1972), Tablice statystyczne, PWN, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0