Mirosław Gorczyca
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono sytuację mieszkalnictwa w Niemczech w latach 2000—2011. Omówiono uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa, sytuację w budownictwie mieszkaniowym, zasoby i warunki mieszkaniowe oraz wydatki na mieszkania. Autor przedstawił także porównanie mierników charakteryzujących mieszkalnictwo w Polsce i w Niemczech.

SŁOWA KLUCZOWE

Niemcy, mieszkalnictwo

BIBLIOGRAFIA

Annual Bulletin of Housing and Building Statistics for Europe (edycje dla odpowiednich lat), United Nations, New York.

Des demografische Defizit — die Fakten, die Folgen und Ursachen und die Politikimplikation, (2013), „Infoschnelldienst” nr 19.

Gorczyca M. (1991), Problemy gospodarki mieszkaniowej Polski na tle wybranych krajów, ZBSE GUS i PAN.

Gorczyca M. (1996), Polski dysparytet mieszkaniowy na tle wybranych krajów, ZBSE GUS i PAN.

Gorczyca M. (2008), Stan i perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce — na tle wybranych krajów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów (materiały powielane).

Gorczyca M. (2011), Pomoc mieszkaniowa w 2011 r., „Informacje i Materiały CZRSM RP”, nr 12.

Gorczyca M. (2012), Pomoc mieszkaniowa w Niemczech, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Mieszkania (2013), GUS.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 (2011), GUS.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 (2012), GUS.

Statistisches Jahrbuch Deutschland 2013 (2013), Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.

Statistisches Jahrbuch Deutschland (edycje dla odpowiednich lat), Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.

Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1989 (1989), Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin.

Wedel E. (1989), Wohnungsraum der Haushalt 1987, „Wirtschaft und Statistik” nr 9.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0