Renata Bielak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

System rachunków narodowych jest międzynarodowym standardem stosowanym przez większość krajów do kompleksowej prezentacji gospodarki narodowej. Wypracowanie tego wzorca to efekt wielu badań i dyskusji podejmowanych przez naukowców. Teorie dotyczące dochodu narodowego i sposobu jego pomiaru były przedmiotem rozważań naukowych na kilka wieków przed tym, zanim w świadomości ekonomistów zagościł termin „rachunki narodowe”.
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji, które można uznać za podwaliny obecnego światowego systemu rachunków narodowych. Pierwsza część opracowania prezentuje przegląd dorobku badaczy, którzy przyczynili się do powstania współczesnej metodologii rachunków narodowych. W drugiej części opisano ewolucję pomiaru dochodu narodowego w Polsce (przejście od systemu produkcji materialnej do europejskiego systemu rachunków narodowych).

SŁOWA KLUCZOWE

rachunki narodowe, dochód narodowy, pomiar rozwoju

JEL

E01

BIBLIOGRAFIA

Bos, F. (1992). The history of national accounting. Central Bureau of Statistics, The Netherlands, s. 5, 7—10.

Domaszewicz, R. (1994). Finanse w gospodarce rynkowej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 17.

Kalecki, M. (1963). Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 9 i 10.

Landau, L. (1939). Gospodarka światowa. Produkcja i dochód społeczny w liczbach. Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa, s. 1 i 2.

Landreth, H., Colander, D.C. (2005). Historia myśli ekonomicznej. Wydanie II uzupełnione. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 66.

Lequiller, F., Blades, D. (2014). Understanding National Accounts. Second Edition, OECD, s. 438—449.

Maddison, A. (2004). Macromeasurement Before and After Colin Clark. s. 13—16; http://www.ggdc.net/MADDISON/articles/colin_clark.pdf . Pobrano: 14.01.2016 r.

Madej, Z. (2013). Odwieczne kłopoty z pojmowaniem i pomiarem bogactwa narodów. Przyszłość. Świat-Europa-Polska, nr 2, s. 35—45.

Muller, P. (2003). A history of national accounting. Courrier des statistiques, English series, no. 9, s. 37—39.

Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 3.

Walczak, T. (2013). Zmienne warunki funkcjonowania statystyki oficjalnej w okresie po II wojnie światowej. W: Walczak, T. (red. naukowy) Historia, stan obecny i aktualne wyzwania wobec statystyki publicznej, GUS, Warszawa, s. 54.

Zienkowski, L. (1971). Jak oblicza się dochód narodowy. PWE, Warszawa, s. 9, 249 i 250.

Zienkowski, L. (2001). Co to jest PKB? Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu. Polska 2000 Plus. Komitet Prognoz, s. 7 i 8.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0