Dorota Wyszkowska , Adam Wyszkowski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Sektor samorządowy jest w wielu krajach istotnym inwestorem publicznym. W Polsce udział wydatków inwestycyjnych tego sektora w wydatkach publicznych stanowi ponad 50%. Porównując wydatki inwestycyjne samorządu terytorialnego w Polsce z pozostałymi krajami OECD można stwierdzić, że są one jedne z najwyższych.
Celem artykułu jest przedstawienie wielkości oraz kierunków inwestycji sektora samorządowego w Polsce na tle krajów OECD w latach 2007—2013 oraz ich znaczenia w kreowaniu aktywności gospodarczej.

SŁOWA KLUCZOWE

samorząd terytorialny, inwestycje publiczne, inwestycje samorządowe, nakłady inwestycyjne

JEL

H54, H72, H76

BIBLIOGRAFIA

Allain-Dupré, D., Hulbert, C., Vammalle, C. (2012). Public Investment at Central and Sub- -national Levels: An Adjustment Variable for OECD Countries in the Present Context of Austerity?. OECD workshop on Effective Public Investment at Sub-National Level in Times of Fiscal Constraints: Meeting the Co-ordination and Capacity Challenges.

OECD (2013). OECD Regions at a Glance 2013. OECD Publishing, Paris.

OECD (2014). Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of Government.

OECD (2015a). Government at a Glance 2015. OECD Publishing, Paris.

OECD (2015b). Sub-national governments in OECD countries: key data, 2015 edition. OECD Publishing, Paris.

Zioło, M. (2012). Finansowanie inwestycji komunalnych przez banki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin — Polonia, vol. XLVI, 4 sectio H.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0