Henryk Gurgul , Paweł Zając
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest ocena czasu przeżycia firm działających w województwie małopolskim w latach 2006—2014. W badaniu zastosowano metodę analizy trwania.
Wyniki badania potwierdziły, że podmioty gospodarki narodowej o większej liczbie pracowników dłużej prowadziły działalność, natomiast likwidacja najczęściej dotyczyła firm ze sfery finansowej i ubezpieczeniowej, a najrzadziej — administracyjnej. W ujęciu przestrzennym działalność przedsiębiorstw trwała średnio najdłużej w Krakowie oraz powiatach ziemskich: krakowskim, wielickim i tatrzańskim. Najkrócej zaś trwały firmy w powiecie nowotarskim, a zakładane w miastach działały średnio dłużej niż na wsiach.

SŁOWA KLUCZOWE

przedsiębiorstwa, Małopolska, funkcja hazardu, analiza przeżycia

JEL

C34, D40, G33, L25

BIBLIOGRAFIA

Agarwal, R., Audretsch, D.B. (2001). Does Entry Size Matter?: The Impact of the Life Cycle and Technology on Firm Survival. Journal of Industrial Economics, vol. 49. Blackwell Publishing.

Agarwal, R., Sarkar, M.B., Echambadi, R. (2002). The conditioning effect of time on firm survival: An industry life cycle approach. Academy of Management Journal, vol. 45, no. 5.

Audretsch, D.B., Mahmoon, T. (1995). New Firm Survival: New Results Using a Hazard Function. Review of Economics and Statistics, vol. 77, no. 1.

Breslow, N.E. (1970). A Generalized Kruskal-Wallis Test for Comparing K Samples Subject to Unequal Patterns of Censorship. Biometrika, vol. 57.

Cefis, E., Marsili, O. (2005). A matter of life and death: Innovation and firm survival. Industrial and Corporate Change, vol. 14, no. 6.

Chiang, C.L. (1984). The Life table and its Applications. Krieger Publ. Company, Malabar.

Dehnel, G. (2010). Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Poznań.

Fleming, T.R., Harrington, D.P. (1991). Counting Processes and Survival Analysis. Wiley, New York.

Gehan, E.A. (1965). A Generalized Wilcoxon test for Comparing Arbitrarily Singly Censored Data. Biometrika, vol. 52.

Gerosky, P.A. (1995). What do we Know About Entry. International Journal of Industrial Organization, vol. 13, no. 4.

Gilbert, B.A., Mcdougall, P.P., Audretsch, D.B. (2006). New Venture Growth: A review and extension. Journal of Management, vol. 32.

Gurgul, H., Zając, P., Matschke, X., Matschke, M.J. (2014). A Dynamic Model of Birth and Death of Enterprises in Germany. Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, vol. 66, no. 1.

Hol, S. (2007). The influence of business cycle on bankruptcy probability. International Transactions in Operational Research, vol. 14, no. 1.

Holmes, P., Hunt, A.J., Stone, I. (2009). An analysis of new firm survival using a hazard function. Applied Economics, vol. 42, no. 2.

Kalbfleisch, J.D., Prentice, R.L. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data, Wiley, New York.

Latta, R.B. (1981). A Monte Carlo study of some two-sample rank tests with censored data. JASA, vol. 76, no. 375.

Landmesser, J.M. (2013). Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Lin, P., Huang, D. (2008). Technological Regimes and Firm Survival: Evidence Across Sectors and Over Time. Small Business Economics, vol. 30.

López-Garcia, P., Puente, S. (2006). Business Demography in Spain: Determinants of Firm Survival. Documentos de Trabajo, vol. 608.

Markowicz, I. (2012). Statystyczna analiza żywotności firm. Rozprawy i Studia, no. 835. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Mantel, N., Haenszel, W. (1959). Statistical Aspets of the Analysis of Data from Retrospective Studies of Disease. Journal of the National Cancer Institute, vol. 22.

Mata, J., Portugal, P., Guimaraes, P. (1995). The Survival of New Plants: Start-up Conditions and Post-entry Evolution. International Journal of Industrial Organization, vol. 13, no. 4.

Mączyńska, E. (2009). Upadłości przedsiębiorstw — dysfunkcje, ich przyczyny. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, vol. 13, no. 2.

Nehrebecka, N., Dzik, A.M. (2013). Business Demography in Poland: Microeconomic and Macroeconomic Determinants of Firm Survival. Working Papers 2013-08, Faculty of Economic Sciences. University of Warsaw.

Nunes, A., Sarmento, E. (2010). Business Demography Dynamics in Portugal: A Non-Parametric Survival Analysis. GEE Papers 0022, Gabinete de Estratégia e Estudos, Ministério da Economia e da Inovaçao”, Lisbon.

Peto, R., Peto, J. (1972). Asymptotically efficient rank invariant test procedures. Journal of the Royal Statistical Society, Series A, vol. 135, no. 2.

Pociecha, J. (2012). Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa. Jego zalety i ograniczenia. W: Spotkania z królową nauk. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.

Poznańska, K. (2005). Koncepcje przetrwania przedsiębiorstw i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej. W: Mączyńska, E. Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. SGH, Warszawa.

Prentice, R.L. (1978). Linear Rank Tests with Right-Censored Data. Biometrica, vol. 65.

Ptak-Chmielewska, A. (2010). Analiza przeżycia przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranego województwa. W: Dittmann, P. (red.), Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław.

Savage, I.R. (1956). Contributions to the Theory of Rank-Order Statistics — The Two-Sample Case. Annals of Mathematical Statistics, vol. 27.

Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. Harper and Brothers, New York.

Śmiech, S. (2011). Analiza przeżycia podmiotów gospodarczych w województwie małopolskim w latach 2002—2008. Zeszyty Naukowe UEK w Krakowie, vol. 876.

Tarone, R.E., Ware, J.H. (1977). On Distribution-Free Tests for Equality of Survival Distributions. Biometrika, vol. 77.

Zając, P. (2013). The new approach to estimation of the hazard function in business demography on example of data from New Zealand. Managerial Economics, vol. 13.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0