Henryk Gurgul , Marcin Suder
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowano najbardziej istotne zagadnienia dotyczące zarządzania siecią bankomatów. Podstawę badania stanowiły bankomaty sieci Euronet, zlokalizowane w województwach małopolskim i podkarpackim. Część empiryczną artykułu oparto na szeregach czasowych wypłat z tych bankomatów w okresie od stycznia 2008 r. do grudnia 2012 r. Badanie pokazało, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów zarządzania analizowanej sieci bankomatów jest czas i wielkość wypłat. Główne wyniki i wnioski oparto na modelu liniowym zdefiniowanym w tym opracowaniu. Zaprezentowano wpływ wyboru chwili doładowania i wielkości wypłat na koszty obsługi bankomatów oraz wskazano, w jaki sposób można zmniejszyć koszt zarządzania bankomatami.

SŁOWA KLUCZOWE

bankomat, wypłaty, symulacja doładowań gotówką

BIBLIOGRAFIA

Gurgul, H., Suder, M. (2012). Efekt kalendarza wypłat z bankomatów sieci Euronet. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Krakowie, nr 8.

Gurgul, H., Suder, M. (2013a). Modeling of Withdrawals from Selected ATMs of the ”Euronet” Network. Managerial Economics, vol. 13.

Gurgul, H., Suder, M. (2013b). The properties of ATMs development stages — an empirical analysis. Statistic in Transition, vol. 3.

Gurgul, H., Suder, M. (2013c). Rozkład prawdopodobieństwa dziennych wypłat z bankomatów. Wiadomości Statystyczne, nr 4.

Gurgul, H., Suder, M. (2015). Prognozowanie wypłat z bankomatów. Wiadomości Statystyczne, nr 8.

Górka, J., Chodnicka, P. (2012). Prognoza rozwoju sieci bankomatów w Polsce. W: Sokołowski, J., Sosnowski, M., Żabiński, A. (red.), Polityka ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kufel, T. (2010). Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Takala, K., Viren, M. (2007). Impact of ATMs on the Use of Cash. Communications and Strategies, no. 66.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0