Wojciech Młocek
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W opracowaniu (Drapella, 2016) autor zawarł tezę o błędnym sposobie obliczania statystyki testowej w teście Fishera-Snedecora (FS). Sposób ten jest opisywany powszechnie w literaturze, a przykłady, które przytacza autor, pochodzą z podręczników Brandta (1998), Starzyńskiej (2002) i tablic statystycznych Zielińskiego (1972). Tezę poparto eksperymentem numerycznym oraz rozważaniami analitycznymi. W niniejszym artykule wskazano błąd w dyskutowanym opracowaniu (Drapella, 2016), tym samym neguje się zawartą w nim tezę oraz pokazuje, że wspomniana literatura nie zawiera błędnych informacji związanych z testem FS.

SŁOWA KLUCZOWE

test Fishera-Snedecora

BIBLIOGRAFIA

Brandt, S. (1998). Analiza danych, PWN, Warszawa.

Drapella, A. (2016). O złej radzie dotyczącej testu F Snedecora, Wiadomości Statystyczne, nr 3, s. 61—67.

Fisher, R.A. (1925). Statistical Methods For Research Workers, Oliver and Boyd, Edinburgh.

RCore Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.

RStudio Team (2016). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA URL http://www.rstudio.com.

Snedecor, G.W. (1934). Calculation and Interpretation of Analysis of Variance and Covariance, Collegiate Press, Ames, Iowa.

Starzyńska, W. (2002). Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa.

Zieliński, R. (1972). Tablice statystyczne, PWN, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0