Wiesława Gierańczyk
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł stanowi próbę przedstawienia sytuacji osób młodych, które — na ogół — podejmują w wieku 25—34 lata ważne decyzje życiowe. W tym celu badano uwarunkowania przestrzenne w zakresie tworzenia przez te osoby własnych gospodarstw domowych, uczestnictwa w rynku pracy i dokształcania się. Omówiono zależności pomiędzy tymi zjawiskami. Badanie przeprowadzono dla państw europejskich (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce) na podstawie danych za lata 2013 i 2014 uzyskanych z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia (EU-SILC) oraz Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). W jego wyniku określono grupy państw podobnych pod względem sytuacji życiowej ludzi młodych.

SŁOWA KLUCZOWE

gniazdownictwo, bierność społeczna młodzieży, edukacja formalna, edukacja pozaformalna, pracujący, bezrobotny

BIBLIOGRAFIA

Arnett, J. J. (1997). Young People’s Conception of Transition to Adulthood. Youth &Society, Vol. 29, No. 1.

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, Vol. 55, No. 5. Pobrane z: http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469.

Boni, M. (2013). Wystąpienie Pana dra Michała Boniego Ministra Administracji i Cyfryzacji — w imieniu Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska. W: Z. Strzelecki (red.), E. Kowalczyk, Polska w Europie — przyszłość demograficzna II Kongres Demograficzny, 2012. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Polska_w_Europie.pdf.

Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, nr 4.

Czapiński, J., Panek, T. (2009). Diagnoza społeczna 2009 — warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.

Dahlman, C. (2004). The Challenge of the Knowledge Economy for Countries of Eastern and Central Europe. World Bank Institute, prezentacja podczas Knowledge Economy Forum: Improving Competitiveness Through a Knowledge Based Economy, Budapest.

Everit, B.S., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. (2011). Cluster Analysis. Wiley Series in Probability and Statistics, Wiley 5th Edition, Chichester.

Kotowska, I.E., Sztanderska, U., Wóycicka, I. (red.) (2007). Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce — w świetle badań empirycznych. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Liwiński, J., Sztanderska, U. (2006). Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy oraz stworzenie metodologii badania lokalnego rynku pracy w Polsce. MPiPS, Warszawa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0