Maciej Ryczkowski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Pracujący stanowią jedną z najważniejszych i integralnych części rozbudowanego Systemu Rachunków Pracy. W artykule przedstawiono źródła, z których można uzyskać dane dotyczące liczby pracujących. Zwrócono jednak uwagę, że należy zachować ostrożność podczas porównań, ponieważ poszczególne definicje, populacje odniesienia, częstotliwość zbierania danych oraz ich reprezentatywność różnią się. Budowa nowoczesnego Systemu Rachunków Pracy wymaga oceny uzyskiwanych danych oraz stworzenia macierzy źródeł danych.

SŁOWA KLUCZOWE

rachunki pracy, macierze źródeł danych o pracujących, pracujący, pracownicy najemni

BIBLIOGRAFIA

Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski — I kwartał 2015 r. (2015), GUS.

Guidelines on the implications of employment promotion schemes on the measurement of employment and unemployment (1987), MOP, endorsed by the Fourteenth International Conference of Labour Statisticians.

Handbook On Social Accounting, Matrices And Labour Accounts, [w:] Population and social conditions (2003), Komisja Europejska.

Miguła M., Parysek W., Piórek A., Saroska M., Soból M., Stopiński P., Ryczkowski M., Schreiber A. (2015), System Rachunków Pracy jako nowoczesne narzędzie badawcze, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7, GUS.

Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment (1982), MOP, Thirteenth International Conference of Labour Statisticians.

Zasady Metodyczne Statystyki Rynku Pracy i Wynagrodzeń (2008), GUS.

Zgierska A. (2014), Nowe międzynarodowe zalecenia dotyczące statystyki pracy, „Wiadomości Statystyczne”, nr 12, GUS.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0