Bogdan Stefanowicz , Marek Cierpiał-Wolan
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł podkreśla potrzebę poszerzenia analizy jakości wyników badań pod kątem negatywnego wpływu pewnych operacji z zakresu edycji danych wejściowych, takich jak sprawdzanie ich dokładności i poprawa błędów. We wnioskach podkreślona została potrzeba rozszerzenia programu zajęć akademickich ze statystyki o analizę wpływu operacji przetwarzania na jakość wyników badań.

SŁOWA KLUCZOWE

przetwarzanie danych, błędy pomiarowe

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)