Janusz Dygaszewicz , Agnieszka Nowakowska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Portal Geostatystyczny pozwala na szybki i łatwy dostęp do informacji statystycznych uzyskanych ze spisów przeprowadzonych w roku 2010 i 2011, jak również danych z Banku Danych Lokalnych (BDL). Jest on stosowany do prezentacji przestrzennej największego polskiego źródła informacji i pozwala na publikowanie zagregowanych danych statystycznych w formie różnych analiz przestrzennych. Na podstawie wyników ostatnich spisów, możliwe jest wygenerowanie ponad 2550 kartogramów i kartodiagramów zgrupowanych w 18 tematach głównych przedstawiających dane roczne oraz 7 tematach głównych dla danych krótkookresowych. Portal jest przydatny przy podejmowaniu strategicznych decyzji na każdym poziomie zarządzania. Skierowany jest do użytkowników danych statystycznych, również do osób pracujących w administracji publicznej, czy z otoczenia biznesu. Portal przeznaczony jest również do użytku indywidualnego oraz na potrzeby instytucji badawczych.

SŁOWA KLUCZOWE

Portal Geostatystyczny, statystyka publiczna

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0