Witold Rakowski
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono klasyfikację krajów uwzględniającą wartości wskaźnika rozwoju społecznego (Human Develoment Index) z 2012 r., HDI niedochodowego oraz wskaźnika nierówności IHDI (Inequality — Adjusted Human Development Index), opartą na danych z „Raportu o rozwoju społecznym” („Human Development Report”) z 2013 r. IHDI odzwierciedla różnice w podziale dochodów. 187 krajów wymienionych w raporcie zostało podzielonych na 12 grup zgodnie z ogólną wartością HDI.

SŁOWA KLUCZOWE

rozwój społeczno-gospodarczy, zróżnicowanie przestrzenne, typologia

BIBLIOGRAFIA

Chang Ha-Joon (2011), Tego ci nikt nie powie o kapitalizmie, „Gazeta Wyborcza” z 31.12.2011

Góralczyk B. (2013), Czy Chiny zdominują świat, [w:] L. Pastusiak (red.), Perspektywy nowego ładu światowego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa

Kleiber M. (2014), Jak mierzyć dobrobyt, „Rzeczpospolita” z 8 maja

Kołodko G. W. (2014), Emancypacja gospodarki i społeczeństwa, „Rzeczpospolita” z 11 kwietnia

Kostro K. (2005), Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, „Gospodarka Narodowa”, nr 7 i 8, SGH

Kotyński J. (2013), Wzrost o wielu prędkościach i awans krajów o gospodarkach wschodzących w XXI wieku, [w:] Pastusiak L. (red.), Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa

Kuciński K. (1999), Gospodarka współczesnego świata, „Wielka Encyklopedia Geografii Świata”, t. XVI, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

Mijakowska J. (1994), Postęp społeczny — Polska w rankingu światowym, „Wiadomości Statystyczne”, nr 6

Millet D., Toussaint E. (2012), Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, przełożył Zalega D., Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa

Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, DIFIN, Warszawa

Nowak L. (1999), Miejsce Polski w świecie — na podstawie Raportu o Rozwoju Społecznym 1999, „Wiadomości Statystyczne”, nr 10

Orłowski W. (2011), Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i rywale, Agora, Warszawa

Rakowski W. (2007), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego na świecie, „Rocznik Żyrardowski” poświęcony sprawom globalnym, regionalnym, lokalnym, t. V, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego, Żyrardów

Sen Amartya (2000), Nierówności. Dalsze rozważania, tłumaczenie I. Topińska przy współpracy Macieja Kochanowicza, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków-Warszawa

Sopoćko A. (2012), Gra finansowa — stagnacja czy wzrost bogatego świata?, „Ekonomista”, nr 4

Starzyk K. (2009), Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin, Wydawnictwo PLACET, Warszawa

Śledziewska K., Witkowski B. (2012), Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy, „Ekonomista”, nr 4

The Rise of the South: Human Progress in Diverse World (2013), Human Development Report, Published for the United Nations Development Programme, New York

Ward J. H. (1963), Hierarchical grouping to optimize an objective function, „Journal of the American Statistical Association”, No. 58

Wiatr J. J. (2006), Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

World Population Prospects: The 2006 Revision (2009), UND of Economic and Social Affairs, New York

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)