Beata Bieszk-Stolorz
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest analiza intensywności wychodzenia z bezrobocia w zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej. Postawiono hipotezę, że zmienia się ona w zależności od doświadczenia zawodowego, płci i wykształcenia osoby bezrobotnej. Materiał badawczy składał się z danych jednostkowych 21 398 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Szczecinie w 2012 r. i obserwowanych przez rok 2013. Autor zastosował analizę historii zdarzeń, która została przeprowadzona w trzech etapach. Najpierw oceniono prawdopodobieństwo pozostania bezrobotnym w zależności od okresu bezrobocia. Następnie podzielono zarejestrowanych bezrobotnych na grupy zgodnie z ich historią zatrudnienia i ustalono związek pomiędzy intensywnością bezrobocia a przedziałem czasowym, w którym członkowie tych grup pozostali zarejestrowani w PUP. Na koniec zastosowano średnie stopy hazardu w celu porównania intensywności wychodzenia z bezrobocia w poszczególnych grupach.

SŁOWA KLUCZOWE

zatrudnienie, rynek pracy, bezrobocie, analiza historii zdarzeń życiowych

BIBLIOGRAFIA

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał… (2013, 2014), „Informacje i opracowania statystyczne”, GUS

Arulampalam W., Stewart M. (1995), The determinants of individual unemployment durations in an era of high unemployment, „Economic Journal”, Vol. 105

Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2013 (2013), Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa

Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa

Bezrobocie rejestrowane I—IV kwartał 2012 r. (2013), GUS

Bieszk-Stolorz B. (2013), Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Volumina pl Daniel Krzanowski, Szczecin

Blanchard O., Diamond P. (1994), Ranking, unemployment duration and wages, „Review of Economic Studies”, Vol. 61(3)

Boheim R., Taylor M. (2000), Unemployment duration and exit states in Britain, University of Essex, Mimeo

Carling K., Edin P. A., Harkman A., Holmlund B. (1996), Unemployment duration, unemployment benefits and labor market programs in Sweden, „Journal of Public Economics”, Vol. 59(3)

Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005), Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH

Gehan E. A., Thomas D. G. (1969), The performance of some two sample tests in small samples with and without censoring, „Biometrica”, Vol. 56

Kleinbaum D. G., Klein M. (2005), Survival Analysis. Second Edition, Springer, New York

Kwiatkowski E. (2005), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa

Lancaster T. (1979), Econometric methods for the duration of unemployment, „Econometrica”, Vol. 47(4)

Layard R., Nickell S., Jackman R. (1991), Unemployment, Macreconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford

McVicar D., Podivinsky J. M. (2003), Young People, Unemployment Duration and the New Deal in Northern Ireland, „Evaluation Report”, No. 5, Department for Employment and Learning, Belfast

Meyer B. D. (1990), Unemployment insurance and unemployment spells, „Econometrica”, Vol. 58

Mortensen D. (1977), Unemployment insurance and job search decisions, „Industrial and Labor Relations Review”, Vol. 30(4)

Mortensen D. (1987), Job search and labour market analysis, [w:] Handbook of Labour Economics, Vol. 2, red. O. Ashenfelter, R. Layard Amsterdam

Namboodiri K., Suchindran C. M. (1987), Life Table Techniques and Their Applications, Academic Press Inc., New York

Narendranathan W. (1993), Job search in a dynamic environment: An empirical analysis, Oxford Economic Papers

Narendranathan W., Nickell S., Stern J. (1985), Unemployment benefits revisited, „Economic Journal”, Vol. 95

Nickell S. (1979), Estimating the probability of leaving unemployment, „Econometrica”, Vol. 47

Phelps E. (1972), Inflation Policy and Unemployment Theory: The Cost Benefit Approach to Monetary Planning, MacMillan, London

Van den Berg G., van Ours J. C. (1994), Unemployment dynamics and duration dependence in France, the Netherlands and the United Kingdom, „Economic Journal”, Vol. 104

Węziak-Białowolska D., Kotowska I. E. (2014), Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych, [w:] Rynek pracy i wykluczenie w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, raport tematyczny, red. I. E. Kotowska, Warszawa

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)