Renata Bielak , Ewa Czumaj
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych. Jej realizacja znajduje odzwierciedlenie w bieżących pracach statystyki publicznej oraz w podejmowanych działaniach rozwojowych.
Monitorowanie rozwoju społeczno-gospodarczego wymaga stałego dostosowywania się statystyki do zmieniającej się rzeczywistości, jak również opisu zjawisk i procesów. Rola statystyki publicznej wykracza daleko poza implementację badań. Pomiary zrównoważonego rozwoju i wsparcie informacyjne polityki rozwoju stanowią namacalne przykłady podjętych wyzwań.
Forma i sposób prezentacji danych staje się coraz ważniejszym elementem skutecznego przekazu informacji. Aby odpowiedzieć na potrzebę polepszenia komunikacji z użytkownikami, GUS implementuje nowe systemy udostępniania informacji. Artykuł przedstawia m.in. bazę Strateg i Dziedzinowe Bazy Wiedzy.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka publiczna, rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój zrównoważony, bazy danych

BIBLIOGRAFIA

Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjentów Regionalnych Programów Operacyjnych oraz dla celowo dobranej grupy kontrolnej (2014), raport z badania, http://www.stat.gov.pl/statystyka-dla-polityki-spójności .

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)