Mirosław Szreder
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Zjawisko „big data”, rozumiane jako zbieranie i przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu uzyskania z nich nowych informacji, rozwija się niezależnie od woli jednostek i społeczeństw. Siłą napędową tego rozwoju jest, z jednej strony, szybki postęp technologiczny w sferze informatyki, z drugiej strony chęć wielu organizacji, aby uzyskać dostęp do wiedzy zgromadzonej w coraz większej liczbie elektronicznych baz danych użytkowników Internetu, Facebooka czy Twittera.
Biorąc pod uwagę, że to zjawisko stanowi wyzwanie dla człowieka i dla statystyki, metodologia w tych warunkach staje się mniej adekwatna. Autor zwraca uwagę, że w przypadku ochrony jednostek i społeczeństw, pozbawionych atrybutów prywatności i anonimowości, postęp technologiczny niesie ze sobą wcześniej nieznane zagrożenia. Tak jak analityczne prace statystyków z trudem próbują nadążyć za możliwościami, których dostarcza big data, tak również ochrona praw poszczególnych osób jest w tym zakresie jedynie spóźnioną odpowiedzią na dynamikę elektronicznego świata.

SŁOWA KLUCZOWE

big data, statystyka, społeczeństwo

BIBLIOGRAFIA

Bulmer M., Gibbs J., Hyman L. (ed.) (2010), Social Measurement through Social Surveys. An Applied Approach, ASHGATE

Heller M. (2011), Filozofia nauki. Wprowadzenie, Wydawnictwo Petrus, Kraków

Kaplan M., Kaplan E. (2008), Zawsze masz szansę..., Świat Książki, Warszawa

Mayer-Schönberger V., Cukier K. (2014), Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa

Migdał-Najman K., Najman K. (2013), Samouczące się sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji danych. Teoria i zastosowania w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Szreder M. (2015), Zmiany w strukturze całkowitego błędu badania próbkowego, „Wiadomości Statystyczne”, nr 1

Tett G. (2014), Mapping crime — or stirring hate?, „Financial Times”, August 23 i 24, p. 6

Wheelan Ch. (2013), Naked statistics. Stripping the Dread from the Data, W.W. Norton and Co.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)