Natalia Nehrebecka , Anna Białek-Jaworska , Aneta Dzik-Walczak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Artykuł ma na celu usystematyzowanie wiedzy uzyskanej z niezależnych międzynarodowych badań determinant finansowania przedsiębiorstw kredytem handlowym poprzez przeprowadzenie metaanalizy głównych grup czynników uwzględnianych w modelach: zadłużenie, płynność, wielkość firmy, rentowność, zapasy i możliwości wzrostu. Dokonano selekcji 26 przedsiębiorstw korzystających z kredytu handlowego na podstawie analizy publikacji poświęconych źródłom finansowania. Zbudowano bazę danych zawierającą informacje o 232 szacunkowych modelach. Oszacowano model logitowy w celu wskazania cech prób i metod badawczych, wpływających na istotność determinant firm finansujących się kredytem handlowym. Efekt finansowania dłużnego przy wykorzystaniu kredytu komercyjnego zależy od kraju oraz od cech badanych przedsiębiorstw.

SŁOWA KLUCZOWE

kredyt handlowy, finansowanie przedsiębiorstwa, model logitowy

BIBLIOGRAFIA

Atanasova Ch. (2007), Access to Institutional Finance and the Use of Trade Credit, „Financial Management”, Vol. 36, No.1

Atanasova Ch., Wilson N. (2003), Bank Borrowing Constraints and the Demand for Trade Credit: Evidence from Panel Data, „Managerial & Decision Economics”, Vol. 24, No. 6/7

Berger A. N., Miller N. H., Petersen M. A., Rajan R. G., Stein J. C. (2005), Does function follow organizational form? Evidence from the lending practices of large and small banks, „Journal of Financial Economics”, Vol. 76, No. 2

Białek-Jaworska A., Dzik A., Nehrebecka N. (2014), Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995—2012, „Materiały i Studia”, nr 304, NBP

Bougheas S., Mateut S., Mizen P. (2009), Corporate trade credit and inventories: New evidence of a trade-off from accounts payable and receivable, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 33, No. 2

Carbó-Valverde S., Rodríguez-Fernández F., Dell G. F. (2012), Trade Credit, the Financial Crisis, and Firm Access to Finance, https://www.centralbank.ie/stability/Documents//SME%20Conference/Session%202/Paper.pdf

Chludek A. K. (2010), A Note on the Price of Trade Credit, „Managerial Finance”, Vol. 37, No. 6

Cole R. (2010), Bank Credit, Trade Credit or No Credit: Evidence from the Surveys of Small Business Finances, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1540221

Couppey-Soubeyran J., Hericourt J. (2011), The relationship between trade credit, bank credit and financial structure: from firm-level non-linearities to financial development heterogeneity. A study on MENA firm-level data, „Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne”, ftp://mse.univ-paris1.fr/pub/mse/CES2011/11008.pdf

Cunat V. (2007), Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers, „The Review of Financial Studies”, Vol. 20, No. 2

Danielson M. G., Scott J. A. (2004), Bank Loan Availability and Trade Credit Demand, „The Financial Review”, Vol. 39

Daripa A., Nilsen J. (2011), Ensuring sales: A theory of inter-firm credit, „American Economic Journal: Microeconomics”, Vol. 3, No. 1

de Blasio G. (2005), Does Trade Credit Substitute Bank Credit? Evidence from Firm-level Data, „Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA”, Vol. 34, No. 1

Delanny A. F., Weill L. (2004), The Determinants of Trade Credit in Transition Countries, „Economics of Planning”, Vol. 37, No. 3/4

Emery G. W. (1987), An optimal financial response to variable demand, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 22, No. 2

Fabbri D., Menichini A. C. (2010), Trade credit, collateral liquidation, and borrowing constraints, „Journal of Financial Economics”, Vol. 96, No. 3

Frank M., Maksimovic V. (2005), Trade credit, collateral, and adverse selection, „University of Maryland Working Paper”, No. 15

Ferris J. S. (1981), A transactions theory of trade credit use, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. 96, No. 2

Garcia-Appendini E., Montoriol-Garriga J. (2013), Firms as Liquidity Providers: Evidence from the 2007—2008 Financial Crisis, „Journal of Financial Economics”, Vol. 109, No. 1

Ge Y., Qiu J. (2007), Financial development, bank discrimination and trade credit, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 31, No. 2

Huang H., Shi X., Zhang S. (2011), Counter-cyclical substitution between trade credit and bank credit, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 35, No. 8

Huyghebaert N. (2006), On the Determinants and Dynamics of Trade Credit Use: Empirical Evidence from Business Start-ups, „Journal of Business Finance & Accounting”, Vol. 33, No. 1/2

Jansen M. C., Meckling W. H. (1976), Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, Vol. 3, No. 4

Kestens K., Van Cauwenberge P., Bauwhede H. V. (2012), Trade credit and company performance during the 2008 financial crisis, „Accounting and Finance”, Vol. 52, No. 4

Longhofer S. D., Santos J. A. C. (2003), The Paradox of Priority, Financial Management, Spring

Love I., Preve L. A., Sarria-Allende V. (2007), Trade credit and bank credit: Evidence from recent financial crisis, „Journal of Financial Economics”, Vol. 83, No. 2

Marzec J., Pawłowska M. (2011), Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym — badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, „Materiały i Studia NBP”, Zeszyt 261

Mateut S., Mizen P., Ziane Y. (2012), No Going Back: The Interactions Between Processed Inventories and Trade Credit, „Centre For Finance And Credit Markets Working Paper”, Vol. 11, No. 4

Meltzer A. H. (1960), Mercantile credit, monetary policy, and size of firms, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 42, No. 4

Mian S. L., Smith C. (1992), Accounts Receivable Management Policy: Theory and Evidence, „The Journal of Finance”, Vol. 47, No. 1

Myers S. C., Majluf N. S. (1984), Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information Investors Do Not Have, „Journal of Financial Economics”, Vol. 13, No. 2

Niskanen J., Niskanen M. (2006), The Determinants of Corporate Trade Credit Policies in a Bank-dominated Financial Environment: the Case of Finnish Small Firms, „European Financial Management”, Vol. 12, No. 1

Ogawa K., Sterken E., Tokutsu I. (2013), The trade credit channel revisited: evidence from micro data of Japanese small firms, „Small Business Economics”, Vol. 40, No. 1

Ono M. (2001), Determinants of Trade Credit in the Japanese Manufacturing Sector, „Journal of the Japanese and International Economies”, Vol. 15, No. 2

Petersen M., Rajan R. G. (1997), Trade Credit: Theories and Evidence, „The Review of Financial Studies”, Vol. 10, No. 3

Schwartz R. A. (1974), An Economic Model of Trade Credit, „The Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 9, No. 4

Taketa K., Udell G. F. (2007), Lending Channels and Financial Shocks: The Case of Small and Medium-Sized Enterprise Trade Credit and the Japanese Banking Crisis, „Monetary and Economic Studies”, Vol. 25, No. 2

Uesugi I., Yamashiro G. M. (2008), The Relationship between Trade Credit and Loans: Evidence from Small Businesses in Japan, „International Journal of Business”, Vol. 13, No. 2

Vaidya R. (2011), The Determinants of Trade Credit: Evidence from Indian Manufacturing Firms, „Modern Economy”, Vol. 2, No. 5

Zawadzka D. (2009), Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)