Maciej Ryczkowski , Michał Miguła , Wiktor Parysek , Agnieszka Piórek , Małgorzata Saroska , Małgorzata Soból , Paweł Stopiński , Aleksandra Schreiber
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W Polsce istnieje wiele opracowań z zakresu rynku pracy, jednak dotychczas nie wypracowano międzynarodowej, spójnej metodologii tworzenia rachunków pracy. Istnieją obecnie wytyczne, które nie obejmują wszystkich zagadnień zaproponowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy i Eurostat. Artykuł prezentuje definicję systemu rachunków pracy, omawia jego rolę i znaczenie dla nowoczesnego, zintegrowanego systemu prezentacji danych statystycznych. Porównano w nim również system rachunków pracy z systemem rachunków narodowych oraz macierzą przepływów społecznych.

SŁOWA KLUCZOWE

rynek pracy, System Rachunków Narodowych, SRN

BIBLIOGRAFIA

A System of National Accounts and Supporting Tables (1953), „Studies in Methods”, No. 2, New York, United Nations (2013), http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/hsna.asp

Bos F. (1992), The history of national accounting, Munich, http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa//5952.html

Bos F. (2006), The history of national accounting, „MPRA Paper”, No. 5952

Buhmann B., Leunis W., Vuille A., Wismer K. (2002), Labour Accounts: A Step Forward to a Coherent and Timely Description of the Labour Market, ILO, http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/WCMS _087916/lang-en/index.htm

Doniec D. (2012), Rachunki Regionalne, Kongres Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, GUS, Poznań

ESA 2010, European System of Accounts (2013), European Union

Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995 (2000), GUS

Handbook On Social Accounting, Matrices And Labour Accounts (2003), [w:] Population and social conditions, Komisja Europejska, Bruksela

Jeznach M., Leszczyńska-Luberek O. (2013), Rachunki narodowe — kierunki rozwoju w świetle rewizji standardów międzynarodowych (ESA 2010), „Wiadomości Statystyczne”, GUS

Kuznets S. (1934), Gross Capital Formation, 1919—1933, „Bulletin 52”, NBER, New York

Lada K. (2008), Znaczenie rachunków narodowych w analizach ekonomicznych, [w:] Plich M. (red.), Rachunki narodowe: Wybrane problemy i przykłady zastosowań, GUS, Uniwersytet Łódzki

Maddison A. (2003), The World Economy: Historical Statistics, OECD

Punt C. (2013), Social Accounting Matrices and Economic Modelling, „Background Paper”, Elsenburg

Richard S. (1974), Measurement of national income and the construction of social accounts, „Studies and reports on statistical methods”, No. 7, ONZ, Genewa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (2013), Komisja Europejska, Bruksela

Stone R. (1947), Definition and measurement of the national income and related totals, „Studies and Reports on Statistical Methods”, No. 7, United Nations, Geneva

Stone R. (2013), The Cambridge Growth Project, dostęp http://www.econ.cam.ac.uk/research/cgp/

System Rachunków Narodowych (SRN) — Tom I (1996), GUS

System Rachunków Narodowych (SRN) — Tom II (1997), GUS

Thorbecke E. (2000), The Use of Social Accounting Matrices in Modeling, 26th General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth, Cracow

Vanoli A. (2005), A History of National Accounts, IOS press, Amsterdam

Verrinder J. (2008), What are national accounts?, [w:] „Sigma, the bulletin of European statistics”, No. 3, Luksemburg: Office for Official Publications of the European Communities

Xlvii S. (2009), System of National Accounts 2008, ONZ

Zienkowski L. (2008), Rachunki narodowe wczoraj, dziś i jutro, [w:] Plich M. (red.), Rachunki narodowe: Wybrane problemy i przykłady zastosowań, GUS, Uniwersytet Łódzki

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)