Jerzy Baruk
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule omówiono kwestie wpływu innowacji wprowadzanych w usługach publicznych na przedsiębiorstwa funkcjonujące w Unii Europejskiej. W szczególności analizowane są dwie kwestie nawiązujące do opinii menedżerów: innowacje w usługach publicznych oraz wpływ innowacji na wybrane formy działalności przedsiębiorstw. Omawiane wyniki badania wskazują, że opinie na ten temat są przeważnie pozytywne, ale zróżnicowane w państwach Wspólnoty.

SŁOWA KLUCZOWE

innowacje w usługach, usługi publiczne, przedsiębiorstwo, zarządzanie innowacjami

BIBLIOGRAFIA

Baruk J. (2013), Czy organizacje administracji publicznej kreują środowiska doświadczeń?, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4

Baruk J. (2007), Poziom innowacyjności przedsiębiorstw jako skutek luki kompetencyjnej, [w:] Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, A. Sitko-Lutek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ghobadi S., D’Ambra J. (2012), Knowledge sharing in cross-functional teams: a coopetitive model, „Journal of Knowledge Management”, No. 2

Innovation in the public sector: its perception in and impact on business (2012), Flash Eurobarometer, No. 343

Pezzillo M., Martinez M., Mangia G., Galdiero C. (2012), Knowledge creation and inter-organizational relationships: the development of innovation in the railway industry, „Journal of Knowledge Management”, No. 4

Venkitachalam K., Busch P. (2012), Tacit knowledge: review and possible research directions, „Journal of Knowledge Management”, No. 2

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)