Paweł Białynicki-Birula
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Wywołane światowym kryzysem finansowym z lat 2008–2010 spadki dochodu, wysokie deficyty oraz zadłużenie wymusiły w wielu państwach podejmowanie działań na rzecz poszukiwania oszczędności i zmiany struktury społeczno-gospodarczej. W opracowaniu pokazano konsekwencje dekoniunktury dla sektora opieki zdrowotnej. Artykuł ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące dostosowania wydatków zdrowotnych, a w szczególności skali i tempa możliwych ich redukcji w sytuacjach wysokiej presji ze strony finansów publicznych. Opisano kształtowanie się podstawowych parametrów ekonomicznych, a następnie wielkości i tendencje w różnych kategoriach wydatków zdrowotnych. Przedstawiono też uwarunkowania programów ratunkowych w skali międzynarodowej.

SŁOWA KLUCZOWE

kryzys finansowy, wydatki na ochronę zdrowia, finansowanie ochrony zdrowia, kraje wysoko rozwinięte, polityka zdrowotna, systemy ochrony zdrowia

BIBLIOGRAFIA

Barros P. P. (2012), Health policy reform in tough times: The case of Portugal, „Health Policy”, Vol. 106

Białynicki-Birula P. (2011), Metody nowego zarządzania publicznego w kształtowaniu polityki zdrowotnej Unii Europejskiej, „Zarządzanie Publiczne”, nr 4 (18)

Fahy N. (2012), Who is shaping the future of European health systems?, BMJ; 344:e1712doi: 10.1136/bmj.e1712

Kondilis E., Giannakopoulos S., Gavana M., Ierodiakonou I., Waitzkin H., Benos A. (2013), Economic crisis, restrictive policies and the population’s health and healthcare: the Greek case, „Public Health”, Vol. 103 (6)

Knetikelenis A. et alt. (2011), Health effects of finacial crisis: omens of a Greek tragedy, „The Lancet”, Vol. 378, Issue 9801

Mladovsky Ph. et alt. (2012), Health Policy in the Financial Crisis, „Eurohealth”, Vol. 18, No. 1

Quaglio G. et alt. (2013), Austerity and health in Europe, „Health Policy”, Vol. 113

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0